Innholdsfortegnelse
Hva kjennetegner sekten/gruppen?
Hvordan er sektens forhold til samfunnet rundt dem?
Hva holder dem sammen?
Er det sosial kontroll?
Hva har gjort at noen har gått ut? Ser du noe som ga dem styrke til å å ut?
Har de møtt noen sanksjoner? Hvilke?
Ser du tegn til gruppetenkning eller gruppepolarisering?

Utdrag
Jeg mener at Guds menighet er en sekundærgruppe, men også en fremmedgruppe. Alle kjenner ikke alle, og man har en menighet samlet rundt et livssyn.

Aanen Reinertsen som fikk en åpenbaring da han jobbet i USA. Det sies at han fikk nøkkelen til å forstå Jesus og Bibelens budskap.

Dermed ble Guds menighet etablert. Han flyttet tilbake til Norge i 1887. En av reglene i menigheten er at gifte menn og kvinner skal sove adskilt.

---

I dokumentaren får vi gjennom personene som intervjues et inntrykk av at sekten er lukket overfor samfunnet rundt seg.

Ekteparet i dokumentaren feirer ikke høytider, stemmer ikke og de har ikke tv. De begrunner det at de ikke har tv med at det er mye skadelig innhold der.

De vil heller ikke stemme fordi de ikke har tiltro til noen av kandidatene.

De sier videre at de ikke sender barna i barnehage, fordi de er redd for den ytre påvirkningen (fra det moderne samfunnet).

Hva holder dem sammen?
Det virker som gudsfrykten holder de sterkt troende sammen, men også Aanen Reinertsen.

I dokumentaren hører vi at noen medlemmer benekter anklagene mot han, som blant annet var: seksuell mishandling av flere kvinner og barnemishandling.

Han døde av lungebetennelse før straffesaken ble avslutta.

Det kan hende at deres syn på Aanen Reinertsen holder dem sammen, fordi de har et annet syn en de fleste andre (nekter for skrifter fra statsarkivet).

Er det sosial kontroll?
Man kan argumentere for at det er en slags uformell sosial kontroll i menigheten.

I dokumentaren får vi vite at Samuel sin familie blir utstøtt på grunn av atferden de utviste på et menighetsmøte.

Medlemmene av trossamfunnet må også forholde seg til strengere regler enn samfunnet rundt når det gjelder ekteskap, vennekrets og seksuell omgang.