Hva er læring | Oppgave psykologi

Innledning
I dagens samfunn er læring grunnleggende for at hvert enkelt individ skal klare seg best mulig, både i sosiale sammenhenger og alene.

Fra dagen vi blir født til den dagen vi dør blir vi stilt ovenfor krav og forventninger som alle må oppfølge. For at vi skal oppfølge disse best mulig må vi bruke metoden ”læring”.

I denne oppgaven skal redegjøre for hva læring er, de ulike læringsteoriene vi har og hva som påvirker læring.

Utdrag
Å assosiere betyr å knytte sammen. Den assosiative teorien forklarer læring som en kobling mellom hendelser som henger sammen.

Disse hendelsene kaller vi for stimulus og respons. Stimulus kan vi si er sanseinntrykket og responsen er atferden som kommer av sanseinntrykket. Ett eksempel på dette kan være: Alarmen i huset går (stimulus) og du går å skrur den av (respons).

Når det gjelder den assosiative teorien ble dyr mye brukt i eksperimenter for å skaffe oss mer kunnskap om hvordan menneskene lærer.

Grunnen til dette var fordi det er store likheter mellom dyr og menneskene på hvordan vi opplever sammenhengene mellom stimulus og respons.

Fordelen med å bruke dyrene var at det ga oss flere muligheter til å utføre eksperimenter og få ett bredere aspekt innenfor læring.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå