Bruksområder i psykologi | Oppgave

Forklar:

  • Hva bruksområdet går ut på
  • Hvilket/hvilke psykologiske perspektiver som kan knyttes til bruksområdet og hvorfor

Bruk både læreboka (s.12), de vedlagte eksemplene på kilder hvor du kan finne god informasjon, samt egne søk på internett

Innholdsfortegnelse
1. Pedagogisk psykologi
2. Arbeids- og organisasjonspsykologi
3. Helsepsykologi
4. Idrettspsykologi
5. Klinisk psykologi

Utdrag
1. Pedagogisk psykologi
• Pedagogisk psykologi setter søkelys på de mentale prosessene som forekommer under læring.

Det kan ses på som studiet av individers utvikling og læring i undervisningssituasjoner hvor psykologiske metoder og teorier benyttes for å omfatte læringsprosesser.

• Behaviorismen, det kognitive perspektivet og humanistisk og eksistensiell perspektivet blir koblet til pedagogisk psykologi i dag. Behaviorismen ser på hvordan ytre virkninger påvirker et individ og bruker betinging for å forsterke ønsket atferd.

Kognitivisme legger vekt på mentale prosesser og læringsstrategier. Det humanistiske og eksistensiell perspektivet gir folk mulighet til å velge etter egne interesser.

---

2. Arbeids- og organisasjonspsykologi

• Arbeids og organisasjonspsykologi handler om hvordan et godt arbeidsmiljø påvirker trivsel, helse og produktivitet på en arbeidsplass.

Man ser på det moderne arbeidslivet fra et psykologisk perspektiv.

• Arbeid og organisasjonspsykologi tar utgangspunkt i sosialpsykologisk teori.

Teorien tar fokuserer på individer i sosiale situasjoner. Mennesker blir påvirket av hverandre både direkte og indirekte, noe som blir sett på i det sosialpsykologiske perspektivet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå