Innledning
Tvangslidelser, også kalt OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse der man opplever tvangstanker eller tvangshandlinger eller begge.

Det er en form for angstlidelse som går ut på at man får uønskede tanker og en trang til å handle på disse tankene.

I denne teksten skal jeg gjennomgå symptomene for lidelsen, statistikk, et eksempel på en person som lever med lidelsen og om årsaker og behandling og hvilke psykologiske perspektiver som brukes til dette.

Innholdsfortegnelse
Hva kjennetegner tvangslidelser?
Forekomst av tvangslidelser
Hvordan er det å leve med tvangslidelser?
Årsaker til og behandling av tvangslidelser
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag
Det biologiske perspektivet er ett av to perspektiver jeg vil ta for meg for å finne ut om årsaker til og behandling av OCD.

Det var Charles Darwin som først utviklet teorien om at genetikk, arv og biologi kunne ha noe å gjøre med det psykiske hos mennesker.

Han mente at man kunne forstå en persons atferd ved å kartlegge de biologiske faktorene til personen.

Om man overfører dette til tvangslidelser sier perspektivet da at man ved å se på de biologiske faktorene til en person kan determinere sannsynligheten for at han/hun får OCD.

Det har blitt funnet en mulig genetisk mutasjon i det menneskelige serotonintransport-genet hSERT som kan øke risikoen for å få OCD.

Dette har blitt oppdaget som en fellesnevner i familier med tvangslidelser og kan tyde på at genetikk spiller en rolle for om en får OCD.

Det er også slik at omtrent 25% av de som lider av tvangslidelser har minst ett nært familiemedlem som lever med samme lidelse.

Tvillingstudier viser at om en av to identiske tvillinger har tvangslidelser er sannsynligheten for at den andre har det, større enn hvis tvillingene ikke er identiske.

Studiene har også vist at genetikk bidrar med omtrent 45-65% av risikoen for å utvikle lidelsen. (BeyondOCD.org, udatert).

Tvangslidelser fører i mange tilfeller til depresjon og kan for noen også bli så alvorlig som suicidalitet.

Derfor blir ofte medisinering for tvangslidelser kombinert med medisinering for depresjon, og det er også forskning som tilsier at antidepressive medisiner i store mengder kan dempe tvangstankene og tvangshandlingene.

Det biologiske perspektivet bruker medisinering og andre vitenskapelige metoder for å behandle psykiske lidelser.

Det biologiske perspektivet er veldig relevant for OCD med tanke på at OCD i stor grad skyldes biologiske faktorer som f.eks. genetikk.

Det er derimot ikke omfattende nok til å stå alene som eneste årsak til tvangslidelser.