Menneskerettigheter | Psykologi & Socialkunnskap

Innledning
I media vises stadig flyktninger og deres ankomst i velferdsstaten Norge. Flyktningene velger gjerne Norge som et flykteland fordi de leser at landet er et av de beste med velferd, og at livet her er på lik linje med en drøm, ettersom verdier slik som likhet, sikkerhet og menneskeverd er stort verdsatt.

De kommer hit i håp om å få realisert sine drømmer og ønsker om et fullkomment liv, men når de først ankommer, kan det være at de møter på en overraskelse. For å få realisert sine drømmer, er det viktig at deres menneskerettigheter blir ivaretatt, men i hvilken grad blir egentlig disse rettighetene gitt til flyktninger?

Utdrag
Problemstillingen er herved; Ivaretar velferdsstaten Norge menneskerettighetene til flyktninger? I denne oppgaven skal det først gis en forklaring på menneskerettigheter og velferdsstat, og deretter drøftes om hvordan norske myndigheter bevarer flyktningenes rettigheter som mennesker, og hvordan de eventuelt mislykkes i dette.

Teorier som skal brukes er Immanuel Kant og John Lockes teori om menneskerettigheter, John Stuart Mills teori om frihet og H.Beckers stemplingsteori. Jeg bruker disse teoriene ettersom de alle omhandler menneskerettigheter. Maslows behovsteori.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå