Ekstremisme | Psykologi & Socialkunnskap

Innledning
Vi har valgt å snakke om ekstremisme, som er et økende problem på verdensbasis, og skal ta for oss årsakene til at det oppstår. Først og fremst er ekstremisme ifølge politi sikkerhetstjenesten, et begrep som blir brukt om individer eller grupper som er villige til å bruke vold for å oppnå sine mål, uavhengig av hva disse målene går ut på.

Disse enkeltindividene og gruppene utfører gjerne ekstreme handlinger som vekker oppsikt.

Det finnes ulike former av ekstremisme, som for eksempel politisk ekstremisme og religiøs ekstremisme, slik som vi har sett de siste årene i Norge. Akkurat i dag ser vi mye av religiøs ekstrimisme, i form av at unge reiser til Syria for å støtte IS.

Utdrag
Slik man kan være enige om, så er det viktig at individet får utvikle en egen identitet allerede i ungdomsårene eller under det Kirkegaard kaller for den estetiske fasen, og lære seg å kjenne egen moral, og danne forståelse for verdier og vite hva som er viktig for en selv, samtidig som man skal utvikle et godt selvbilde og selvoppfatning.

Man skal også i løpet av denne perioden få egne viljer og kjempe for å utvikle evner, og vi tror at en person som er svak på denne fronten, har større sjanser for å utvikle seg til å bli en ekstremist, enn en som er sterk i akkurat dette.

Har du en svak personlighet, med lite av egne viljer og synspunkter, så vil det være lettere for andre å påvirke deg og ha stor innflytelse på ditt tankesett. Vi støtter opp denne hypotesen med Gustav Le Bon sin teori om massehypnose. Han mente at når en person ikke har en egen vilje, lytter det til en mann som faktisk har sterk vilje og vender seg instinktivt til denne personen.

Sosiologen bruker Adolf Hitlers forføriske evner under sine taler til folket i 1930 årenes Tyskland for å utrydde jøder. På samme måte kan en forvirret person uten vilje, tilfeldigvis komme over ekstremistiske miljøer og bli utsatt for massehypnose og feil veiledning.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå