Menneskerettigheter og velferdsstaten | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
De aller fleste medlemmer av den norske velferdsstaten vil sannsynligvis på mange måter være enig om at Norge er et godt land å bo i.

Vi har en velferdsstat som er bygd opp på prinsippet om universalisme, vi har en rekke goder, et omfattende felleskap og vi har en velferdsstat som arbeider for å fremme menneskerettigheter.

Til tross for dette ser vi at prinsippene i noen tilfeller kan stå i motsetning til hverandre. I denne teksten vil jeg først redegjøre kort for hvordan menneskerettighetene er delt inn i ulike type menneskerettigheter.

Deretter vil jeg gi noen eksempler på hvordan prinsippene for den norske velferdsstaten kan stå i motsetning til hverandre.

Til slutt skal jeg vurdere i hvilken grad prinsippene for den norske velferdsstaten er med på å fremme førstegenerasjons og andregenerasjons menneskerettigheter.

Utdrag
I noen tilfeller ser vi også at prinsippet om arbeidslinjen går imot prinsippet om universalisme. Prinsippet arbeidslinjen går utpå at arbeid skal lønne seg, og at man ikke skal kunne få så mye i trygd at det ikke lenger lønner seg å jobbe.

Vi kan med dette se at prinsippene kan stride imot hverandre som tilfeller hvor folk av ulike årsaker ikke har mulighet til å jobbe blir ekskludert.

Dette være folk som kanskje har en dårlig psykisk lidelse, lettere psykisk utviklingshemmet eller en skade som gjøre at de ikke får jobb.

Da vil prinsippet om arbeidslinjen styre, og prinsippet om universalisme igjen ikke bli gjellende. Dette kan for personer det gjelder oppfattes som ekstremt urettferdig og innvirke selvfølelsen av å ikke tilhøre et felleskap.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå