Velferdsstaten Norge | Samfunnsfag

Innledning
Norge har i mange år blitt kåret til det beste landet å bo i, en av grunnene til dette er velferdsstaten vi har byget oss.

Vi har gode utdanninginstitusjoner, helse- og omsorgtjenester, sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjoner eller arbeidsledighetstrygd, og familiepolitiske ordninger, som barnetrygd, foreldrepermisjon eller barnehager.

Alt dette gjør at du blir passet på fra vugge til grav. Selv om velferdsstaten har fungert bra i mange år, begynner den å stå ovenfor noe problemer. Problemer velferden vil møte eller allerede står ovenfor er eldrebølgen, snylting av godene og migrasjon.

Utdrag
Innen 2060 vil statsbudsjettet ha et underskudd på 6% hvis vi ikke gjør noen tiltak. Vi må øke inntektene eller redusere utgiftene, eller en mellom ting hvis vi skal ha en gode velferdsordninger langt fram i tid.

Når du er barn får du mer enn du gir, når du blir voksen jobber du og tjener inn penger til samfunnet og da gir du mer enn du får, og når du blir eldre får du igjen mer enn du gir.

Dette har fungert bra i mange år og det har vært like vekt, men det fungerer ikke nå lenger. Folk begynner å leve lenger, de studerer lengere og går tidligere ut i pensjon.

Dette viser at levetiden i perioden du gir mer enn du får blir kortere og dette gjør at det ikke lenger er likevekt. Dette er en av de største utfordringene til velferdsstaten, men det er mange flere utfordringer som vi står ovenfor, som f.eks. migrasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå