Innledning
I denne oppgaven skal jeg ta for meg temaet innvandring. Innvandring har gjort Norge mer mangfoldig. Det er mange uenigheter når det kommer til innvandring.

Høyre siden de vil ha mindre innvandringer, mens venstre siden vil ha mer human innvandringspolitikk, altså at de som trenger å komme til Norge kan det men om du ikke har behov for det så har du heller ikke behov for å være i Norge.

Utdrag
Arbeiderpartiet ønsker rettferdig, streng og human flyktningpolitikk. De mener at for å ivareta asylinstituttet så må vi gi beskyttelse til de som har behov for det, og til de som ikke har behov for det må returneres snarest, her er KRF, venstre og MDG enige.

Mens FRP vil avvikle dagens asylinstitutt og innføre et bedre system. De ønsker at flyktninger skal søke asyl i sitt nærområde, isteden for å komme til Norge, og flyktningene som blir reddet i Middelhavet skal transporteres tilbake til landet de kom fra, her er høyre ganske enig.

Rødt vil at «Flyktninger og asylsøkere skal møtes med respekt og omsorg. Rødt vil beskytte retten til å bevege seg fritt over grenser for å søke beskyttelse.» (rødt). Jeg mener at Norge har både kapasitet og råd til å ta i mot innvandrere.

I tiden fremover så vil Arbeiderpartiet at «asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa, så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt» (rødt).