Oppgavebeskrivelse
- Er det egentlig viktig å jobbe for at det blir jevnere balanse mellom kvinner og menn i yrkesgrupper?

Utdrag
Innen arbeidsmarkedet kan man fort se at det finne jobber med relativt lik kjønnsfordeling, og andre yrker som kan være veldig dominert av det ene kjønnet. Så bør vi da jobbe for å jevne balansen mellom menn og kvinner i yrkesgrupper?

Selv om det er mye forskjell mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet finnes det allikevel flere balanserte yrker.

I følge utdanning.no så finnes det 8 yrker som er nøyaktig 50% kvinner og 50% menn i Norge, og mange flere yrker med jevn kjønnsfordeling.

Det som er interessant er å se hvilke typer yrker som er dominert av det ene kjønnet.

Dersom man velger interessepunkter på nettsiden kan du filtrere slik at man ser innenfor forskjellige yrkes sjangre hva som er mest populære for kjønnene.

Hvis man gjør dette kan man fort se at menn er som regel veldig kjønnsdominant innen yrker interessepunkter som Industri, Elektronikk og Bygg og anlegg.

Dersom du ser på interessepunktene Helse, Barn og Design kan man se at kvinner dominerer disse yrkesgruppene.

Selv tror jeg grunnen til disse kjønnsfordelingene er på grunn av oppdragelse. I den tidligere generasjonen ble ofte forskjellige egenskaper prioritert helt opp til hvilket kjønn du var.

En liten jente vil ofte leke mer med baby dokker eller lage mat på en lekekomfyr, mens unge gutter ville leke med lekepistoler og leke kjøretøy.