Innledning
Motivasjon handler om psykologiske prosesser som aktiverer atferd, som retter den mot noe bestemt og som opprettholder denne atferden.

Motivasjon er viktig for å lære og vi kan knytte de opp imot forskjellige psykologiske prosesser.

Utdrag
Aller først kan vi se på psykoanalysen. Den mener at mange av våre handlinger er motivert av indre drifter, har vi en positiv erfaring fra en situasjon kan vår motivasjon til å ville fullføre en lignende situasjon senere være større.

Sigmund Freud mente at mennesker er styrt av ubevisste prosesser som foregår inni oss, og at erfaringer og minner vil påvirke atferden vår senere i livet.

Det meste av personligheten vår er ubevisst (som et isfjell under vann). Freud delte nemlig personligheten vår i tre: Id (det), ego (jeg), superego (overjeg).

Der id og superego er de ubevisste driftene som påvirker og motiverer oss, mens ego derimot er orientert mot den ytre verden.

På den andre siden kan vi bevege oss inn på det behavioristiske perspektivet. Det ser på motivasjon i sammenheng med straff og belønning.

Behaviorismen fokuserer på det ytre og observerbare og mener at menneskers atferd (R) er styrt av påvirkning/stimuli (S) fra omgivelsene.

Vet vi at det ligger en belønning fremfor oss og vi får den ved å fullføre en oppgave blir vi mer motivert til å fullføre den.

På samme måte som at dette går andre veien: Vet man at man får «straff» f.eks. en anmerkning for å ikke fullføre oppgaven, blir man også motivert til å gjøre det fordi man vil unngå straff.