Innledning
I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet fattigdom. Fattigdom er et begrep som aldri kommer til å forsvinne.

Man hører stadig vekk om fattige mennesker, spesielt de som lever i u-land.

Daglig vises det reklamefilmer fra ulike ordninger som SOS-barnebyer, der man kan støtte med penger. Fattigdomsbegrepet varierer fra land til land.

I Norge har vi en helt annen definisjon enn det de for eksempel har i Afrika.

I denne oppgaven har jeg valgt å finne ut mer om fattigdommen i Norge, og hvordan den har utviklet seg.

I bøkene Endelig skal vi le av Birgit Alm og Sjur Gabriel skrevet av Amalie Skram leser man om fattigdom fra to ulike perioder i Norge. Jeg valgte disse bøkene for de virket interessante og spennende å lese.

I tillegg viser de hvordan ting faktisk er og var. Mennesker levde for eksempel slik som det er beskrevet i bøkene, selv om selve handlingen er oppdiktet.

Dette fant jeg interessant. Sjur Gabriel ble gitt ut i 1887, og Endelig skal vi le kom i 2016.

Problemstillingen jeg har valgt er derfor; ”hvordan har temaet "fattigdom" endret seg fra naturalismen til i dag? Og hvordan blir fattigdomsbegrepet framstilt i de to romanene?”

Innholdsfortegnelse
Forord.....................................................................................S.3
Fattigdom i naturalismen i Norge...........................................S.4
Sjur Gabriel.............................................................................S.5
Fattigdom i dagens samfunn i Norge......................................S.7
Endelig skal vi le......................................................................S. 8
Oppsummering.......................................................................S.9
Kildeliste.................................................................................S.11

Utdrag
I dag er Norge et av verdens rikeste land. Men det er fortsatt mennesker som er preget av fattigdom.

Fattigdommen er ikke slik vi ser den er i andre land. Med veldig få unntak handler ikke det å være fattig om å sulte, ha et sted å bo eller å ikke ha klær.

Men det går derimot ut på at man ikke har nok penger til å delta i samfunnslivet på lik linje som andre og ikke ha muligheten til å kjøpe alt man ønsker.

I dagens Norge koster nesten alt penger. Aktivitetsklubber som fotball er for eksempel ikke gratis.

Det er heller ikke alle skoleturer. Derfor føler ofte de som er preget av fattigdommen at de holdes utelukket fra sportsaktiviteter, arrangementer og andre ting, fordi de ikke har penger til det.

Det vil også gi en viss begrensning i mulighetene man har til å påvirke livssituasjonen sin og ta egne valg.

Man kan dele fattigdomsbegrepet i to. Absolutt fattigdom og relativ fattigdom.

Absolutt fattigdom vil si at man ikke har penger til å dekke grunnbehovene, som mat og et tak over definisjonen om at man er fattig dersom man kun har råd til befolkningens gjennomsnittlige hodet.

Absolutt fattigdom blir definert som å leve under 1.90 amerikanske dollar om dagen.

Menneskene har derfor et usikkert liv, og er utrolig preget. Relativ fattigdom har derimot forbruk. De som er fattige i Norge går under denne definisjonen.

Fattigdom er som sagt et tabubelagt tema. Derfor er det vanskelig å finne ut hvor mange som sliter økonomisk. Men man kan anta at 5-12% av befolkningen er fattige .

Mange barn og unge synes det kan være vanskelig å innrømme at man ikke har penger til noe ekstra, og føler seg skammet over dette.

Det kan være sårt å si at man ikke har penger til å kjøpe bursdagsgaver, kinobilletter eller nye klær.

Selv om man ikke har eksakt tall på alle som defineres som fattige, kan man finne tall over er hvem som lever i lavinntektsfamilier.