Innholdsfortegnelse
Forord S.3
Fattigdom I Naturalismen I Norge S.4
Sjur Gabriel S.5
Fattigdom I Dagens Samfunn I Norge S.7
Endelig Skal Vi Le S. 8
Oppsummering S.9
Kildeliste S.11

Utdrag
I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet fattigdom. Fattigdom er et begrep som aldri kommer til å forsvinne.

Man hører stadig vekk om fattige mennesker, spesielt de som lever i u-land. Daglig vises det reklamefilmer fra ulike ordninger som SOS-barnebyer, der man kan støtte med penger.

Fattigdomsbegrepet varierer fra land til land. I Norge har vi en helt annen definisjon enn det de for eksempel har i Afrika.

I denne oppgaven har jeg valgt å finne ut mer om fattigdommen i Norge, og hvordan den har utviklet seg.

I bøkene Endelig skal vi le av Birgit Alm og Sjur Gabriel skrevet av Amalie Skram leser man om fattigdom fra to ulike perioder i Norge.

Jeg valgte disse bøkene for de virket interessante og spennende å lese. I tillegg viser de hvordan ting faktisk er og var.

Mennesker levde for eksempel slik som det er beskrevet i bøkene, selv om selve handlingen er oppdiktet. Dette fant jeg interessant. Sjur Gabriel ble gitt ut i 1887, og Endelig skal vi le kom i 2016.

Problemstillingen jeg har valgt er derfor; ”hvordan har temaet "fattigdom" endret seg fra naturalismen til i dag? Og hvordan blir fattigdomsbegrepet framstilt i de to romanene?

Romanene Endelig skal vi le, skrevet av Birgit Alm, og Hellemyrsfolket(Sjur Gabriel), av Amalie Skram er to bøker som tar for seg temaet fattigdom.

Tekstene er skrevet i to ulike perioder. Hellemyrsfolket er skrevet i naturalismen, der man ikke la skjul på noe og alt skulle ut til folket.

Endelig skal vi le er derimot en roman som er skrevet i 2016, og tilhører derfor postmodernismen.

Kjennetegn på postmoderne litteratur er blant annet ironi og selvbevissthet. Hvordan har temaet "fattigdom" endret seg fra naturalismen til i dag? Og hvordan blir fattigdomsbegrepet framstilt i de to romanene?

Fattigdomsbegrepet har alltid eksistert, og det kommer aldri til å bli borte. Begrepet har og blir sett på som et tabubelagt tema i litteraturen.