Personlighet og selvbilde | Psykologi aflevering

Innledning
Psykologi betyr læren om sjelen, og er studiet som handler om atferd og mentale prosesser. Som hvordan mennesker tenker, opplever og føler ting de utsettes for, men også hvordan og hvorfor man handler som man gjør.

Mennesker er forskjellige. Noen er veldig introverte og er tilbakeholdne. Noen er veldig utadvendte og liker mye selskap. Noen må følge rutiner, andre har ikke rutiner.

Noen liker en mer risikofylt hverdag, andre liker ikke å ta risker i det hele tatt. Dette er noe som personlighetspsykologien tar for seg. (Larsen, O. S. & Flood, S. L, 2010)

Det som kjennetegner deg og din personlighet, hvordan du oppfatter deg selv, hvor i samfunnet du ser deg selv og hvordan du tror andre oppfatter deg, er det vi kaller selvbilde og identitet. Personlighet, selvbilde og identitet henger mye sammen.

Innholdsfortegnelse
Innledning 1
Del A 1
Typeteorier 1
Trekkteori 2
Psykodynamiske personlighetsteorien 3
Humanistisk teori 5
Del B 5
Utvikling av selvbilde og identitet 5
Avslutning 6
Referanseliste: 7

Utdrag
Del A:

Personlighet blir ofte definert som de karaktertrekkene som resulterer i typiske måter ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner.

Alle har en personlighet, altså en væremåte. Noen er kanskje mer utadvendt og synes det er morsomt å være i fokus. Andre er kanskje mer tilbaketrukken og innadvendt.

Noen trenger å ha en god strukturert hverdag med mange, faste rutiner. Andre er mer avslappet og tar ting som det kommer (Larsen, O. S. & Flood, S. L, 2010).

Personligheten din handler om atferden din, hva du tenker og føler, men også hva du har opplevd. Den utvikler seg også igjennom livet, ofte kan man også ha forskjellige personligheter ut ifra hvem man omgås med og hvordan miljøet er.

Det finnes mange ulike teorier om personlighet, som blant annet typeteorier, trekkteorier, psykodynamiske teorier og humanistiske teorier (Gjøsund, P. Huseby, R. Barstad, S, 2016).

---

Typeteorier:

Typeteoriene er kanskje en av de eldste formene for personlighetsteorier. De beskriver fire personlighetstyper, som er avhengig av en dominerende kroppsvæske.

Hippokrates utviklet i antikken en typeinndeling som hadde som utgangspunkt at mennesker har ulikt temperament og derfor også ulik personlighet.

Disse fire personlighetsteoriene var avhengig av hver sin dominerende kroppsvæske:
- Den sangvinske typen: blodet dominerer – munter, lett og lystig
- Den koleriske typen: den gule gallen dominerer – hissig og oppfarende
- Den flegmatiske typen: slimet dominerer – rolig og avbalansert
- Den melankolske typen: den svarte gallen dominerer – pessimistisk, nedstemt og trist.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå