Evolusjonspsykologien

Innledning
Evolusjonspsykologi går ut på at en del av våre tanker, følelser og atferd hos mennesker i dag er et resultat av evolusjonær utvikling.

Mennesker har en medfødt kapasitet til å lære seg nye ferdigheter, språk og til å huske og reagere med universelle emosjoner.

Egenskapene vi har, kommer fra hvordan hjernen vår reagerer med sanseinntrykkene fra omgivelsene.

Fysiologen MacLean mente at hjernen vår utviklet seg samtidig med overgangen fra dyr til menneske, og evolusjonspsykologene mener også at atferd og evnen til å tenke har også blitt utviklet gjennom evolusjonsprosessen.

Disse teoriene har fått mye kritikk, men hva er det kritikken går ut på?

Utdrag
Evolusjonspsykologien er veldig omdiskutert og har en del kritikk også. Dette er fordi det er en del samfunnsvitere som mener at et psykologisk eller sosialt fenomen ikke kan forklares med biologi.

De mener at menneskets psykologi er basert på aktivitet i hjernen.

Mange er enige i teorien om at menneskets evolusjonære utvikling er det som har gitt oss medfødte egenskaper, men her så mener kritikeren at det ikke er så relevant for det moderne mennesket.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå