Internasjonale forhold – FN | Samfunndsfag aflevering

Innledning
FN er en verdensorganisasjon som ble dannet etter andre verdenskrig. Hensikten var å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet samt utvikle vennskapelige relasjoner mellom stater etter at krigen tok slutt.

Men har de lykkes? I hvor stor grad har FN sine handlinger hatt noe å si for menneskerettigheter rundt omkring i verden?

Dette skal vi se nærmere på i denne teksten, der følgende påstand vil bli drøftet. “FN spiller en viktig rolle når det gjelder menneskerettigheter i verden.”

Utdrag
Allikevel var det ikke før på 1970-tallet at menneskerettigheter som begrep og regelverk fikk stor praktisk betydning internasjonalt. Den ikke-statelige organisasjonen, Amnesty International ble blant annet en viktig pådriver for menneskerettigheter i denne perioden.

Menneskerettighetskonvensjonene ble folkerettslig bindende i 1976, da nok stater hadde ratifisert disse. Å ratifisere betyr å gjøre en konvensjon til en del av lovene/lovverket.

Med tiden har det også blitt lettere å bevise menneskerettighetsbrudd som har funnet sted. I dag er alle verdens 193 selvstendige stater medlemmer av FN. Organisasjonen har mange organer, men det mest relevante for denne oppgaven er Sikkerhetsrådet.

FN kan via Sikkerhetsrådet begå diplomatiske, økonomiske eller militære tiltak mot medlemsstater. Sikkerhetsrådet har alltid 15 medlemmer som er med å stemme over saker.

Ut av disse er bare 5 av de faste. Det er stormaktene: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina. De faste medlemmene har vetorett.

Det vil si at Sikkerhetsrådet er avhengig av at alle de fem faste landene er enige og stiller seg bak et forslag for at det skal kunne vedtas. Dersom bare et av de landene stemmer imot blir ikke forslaget vedtatt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå