Novelleanalyse av Under helt spesielle forhold

Innledning
Novella «Under helt spesielle forhold» kom ut i 2014 og er skrevet av forfatteren Jakob Arvola. «Under helt spesielle forhold» ble utgitt i novellesamlingen «Det går ikke over».

Novellesamlinga består av fortellinger som spenner over århundrer og skildrer minutter, uker og lange tider med sterke følelser (Google Books, 2014). Jakob Arvola debuterte i 2014 med novellesamlinga «Det går ikke over», siden da har han kommet ut med en novellesamling til som heter «Jeg vet hva du driver med».

Han har ikke vunnet noen priser men i 2016 ble tekstene hans brukt som oppgaver til avgangseksamen i norsk.

I denne oppgaven skal jeg ta for meg form og innhold i teksten. Jeg skal gjøre greie for virkemidlene forfatteren har valgt å bruke og hva slags funksjon disse har i teksten. Jeg skal avslutte med å grunngi mine egne tanker om teksten.

Utdrag
Tema i novella kan tolkes som å være en kjærlighetshistorie. Leseren møter en forteller som prøver å få frem beskrivelser av hvordan kjærligheten fungerer mellom to mennesker. Fortelleren bruker også vann, naturkrefter og tid for å skildre og uttrykke sin oppfatning av kjærlighet.

Dette med tid og naturkrefter dukker også opp i avsnittet med fysikeren Lee Smolin, der hans spørsmål om menneskers forståelse av tid blir drøftet.

Det kan også tolkes at selv om det oppstår ulykker og uenigheter i forhold, kan det være bra under spesielle forhold, som igjen kommer av tittelen til novellen. Temaet i denne novellen vil jeg derfor si handler om kjærlighet mellom to mennesker.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå