Mål med brosjyren
– Gi informasjon om økt drivhuseffekt
– Hva som er galt
– Hva som kan redusere økt drivhuseffekt
– Konklusjon

Innholdsfortegnelse
Hva er økt drivhuseffekt?
Hvordan oppstår økt drivhuseffekt?
Hva er konsekvensene?
Hva som kan redusere økt drivhuseffekt?
Konklusjon

Utdrag
Hva er økt drivhuseffekt?

Økt eller ødende drivhuseffekt er et naturproblem vi mennesker får til å skje.

Dette gjør sånn at jordkloden blir varmere for vi slipper ut mer drivhusgasser, som for eksempel CO2.

Drivhuseffekten har fått navnet på grunn av denne effekten har samme type effekt som ett drivhus har.

Det vil da si at varmen blir igjen i et drivhus og gjør det varmt og det samme skjer med jorden.

Selv om mange tror at drivhuseffekten er farlig så er dette en viktig faktor for at vi kan leve her på jorden, for uten drivhuseffekten ville det ha vært -18OC.

Dette er en viktig faktor for livet på jorden, men økt drivhuseffekt fører til høyere gjennomsnitts temperatur over hele kloden.

---

Hvordan oppstår økt drivhuseffekt?

Økt drivhuseffekt oppstår når det er mer drivhusgasser som, CO2, H2O og CH4 og noen andre gasser som drar varme opp.

Og dette gjør da at varmen blir i «drivhuset» som holder på varmen.

Det er viktig at disse gassene er her å varmer jorda, men når d blir for mye så øker varmen.

CO2 en som kommer ut nå og legger seg lag på lag er nå menneskeskapt, fra fabrikker, biler, oljeplattformer og andre utslippskilder.