Det moderne gjennombrudd | Norsk aflevering

Innledning
I denne oppgaven skal jeg ta for meg sitatet «Det, at en Litteratur i vore Dager lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat». Dette sitatet er fra en forelesning den danske litteraturforskeren og kritikeren Georg Brandes holdt i København i 1872.

Brandes mente at litteraturen var uinteressant hvis den ikke kritiserte og debatterte samfunnsproblemer.

Innledningsvis vil jeg gjøre rede for hva som kjennetegner realismen og naturalismen som litterære perioder, før jeg vil drøfte hvordan den realistiske og naturalistiske litteraturen følger denne oppfordringen ved å bruke eksempler fra Et Dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen og Karens Jul (1885) av Amalie Skram. Avslutningsvis vil jeg ende teksten med en konklusjon.

Utdrag
For å vise til forskjeller mellom litteraturen i realismen og naturalismen kan vi sammenligne hvordan Et Dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen og Karens Jul (1885) av Amalie Skram forholder seg til håp om endring.

Et av de viktigste trekkene ved realistiske tekster er troen på at mennesker er ett fritt vesen og at vi har muligheten til å gjøre noe med vår egen skjebne.

Dette kan vi se i Et Dukkehjem der Nora forlater mann og barn etter at hun innser at hennes posisjon og rolle i samfunnet hindrer henne fra å bli et selvstendig individ med ansvar over eget liv.

Nora tar opp et ulovlig lån når hennes mann er syk, og når han finner det ut reagerer han med avsky.

Helmer bryr seg mer om hva samfunnet vil tenke over situasjonen, og dette gjør at Nora ser Helmer for den han virkelig er (Hagen, 2019). Nora velger å forlate ektemannen fordi hennes rolle i ekteskapet ikke har vært mer enn en dukke.

Hun har bare gjort det samfunnet og folk rundt forventer av henne, og det finner hun seg ikke lenger i. Det er på tide hun blir et eget individ, med sine egne idealer og meninger.

Dette ser vi i teksten da Nora forteller Helmer: «Du innrettet allting etter din smak, og så fikk jeg den samme smak som du (...).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå