Fremmedfølelsen i den moderne verden | Analyse

DEL A KORTSVAR
:«Saman er ein mindre åleine!»

DEL B LANGSVAR – OPPGAVE 2:
«Fremmedfølelsen i den moderne verden»

Innledning
«Saman er ein mindre åleine!»
Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag ble lastet ned 15. november 2018 og har medlemmer som kjemper for å beholde dialekter og det nynorske skriftspråket.

Organisasjonen opprettet en Facebook-side med hovedformål om å øke medlemstallet og overbevise flere nordmenn at det nynorske skriftspråket er viktig.

---

Fremmedfølelsen i den moderne verden
«Aldri før- - -» (1985) er et dikt fra samlingen Nattåpent skrevet av Rolf Jacobsen som bragte modernismen til norsk litteratur på 1930-tallet.

Diktet «(mayday)» ble skrevet av Lars Saabye Christensen og utgitt i lyrikksamlingen Den akustiske skyggen i 1993. Diktene er skrevet i den litterære perioden modernismen som var et brudd i måten å skrive på.

Modernistene beskrev hvordan det var å være menneske i en verden som føles ny og moderne. Selv om begge diktene belyser temaet fremmedfølelse er innholdet, komposisjonen, virkemidlene og stemning ulike.

Utdrag
Del B langsvar:
Komposisjon i diktene har både likheter og ulikheter, og begge inneholder flere typiske modernistiske trekk. «Aldri før - - -» er bygget opp av fire strofer med tre eller fire verslinjer i hver strofe.

Diktet har strofisk form, men det er ulik lengde på verslinjene og ingen bruk av rim og rytme. Diktet «(mayday)» har i motsetning ingen strofisk form. Det er ingen punktum, komma eller store bokstaver i diktet, noe som fører til at den strofiske formen og rytmen ikke er til stede.

Diktet er et eksempel i brudd i måten å skrive på. Saabye Christensen brøt også med den tradisjonelle skrivemåten, og valgte å eksperimentere med tegnsetting og komposisjon, slik mange andre modernistiske forfattere også gjorde på den tiden.

Et annet modernistisk trekk som vi ser i både «Aldri før - - -» og «(mayday)» er stream of consciousness, altså en «bevissthetsstrøm». Forfatterne skriver akkurat det de tenker, føler og assosierer i det øyeblikket de oppfatter noe.

Vi sier at det er en indre monolog. Forfatteren i diktet «(mayday)» skriver for eksempel «det ser ut som de holder en teddybjørn tett inntil kinnet og tror at den forstår alt de sier».

Fysisk ser han ingen «teddybjørn», men tankene han får rundt måten de behandler mobiltelefonen sin på gir han assosiasjoner til at noen klemmer en «teddybjørn tett inntil kinnet».

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå