Regler og normer rundt om kring i verden varierer veldig | Norsk Analyse

Utdrag
Regler og normer rundt om kring i verden varierer veldig. I Noreg skal det i utgangspunktet være fritt fram for alle å ytre meininga si, men viss den meininga er «feil» i følgje dei i rundt deg kan ein fort bli utestengt frå den sosiale delen av samfunnet.

Samfunnet i dag er bygd opp slik at viss det ser bra ut på «papiret», så trur folk at det fungerer samt i praksis. Sjølv om det er ytringsfriheit, så betyr det ikkje at du kan sei kva du vil utan å bli straffa på ein eller anna måte, som å bli behandla som ein mindreverdig.

Eit eksempel er kommentarfeltet på VG-artiklar. Viss du ser på kva folk kommentera på ein kommentar, så kan du sjå at det ikkje alltid er fritt frem å skrive kva du vil utan å få folk på nakken.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter