Redd verden. Litt hver dag & analyse af Kransen

Innledning
Målet til den samansette teksten er å få mottakaren til å sjå etter svanemerket når han/ho handlar i butikken. Svanemerket skal vera meir miljøvennleg, og kjøparen vel då eit berekraftig alternativ. Kampanjen sin patosappell er sterk. I verbalteksten er det mykje skjult argumentasjon.

Pronomen som «vi» og «du» er inkluderte i teksten, noko som får lesaren til å føle seg inkludert. Vidare er det fleire negativt og positivt ladde ord som til dømes «kampen», «eviggrønne» og «giftfritt» som er med på å påverke og skape kjensler hos mottakaren.

Det sterke visuelle verkemiddelet i den samansette teksten er nytta som blikkfanget, ettersom det fangar det merksemda til lesaren. Det sterke biletet av skogbrannen skapar fleire assosiasjonar.

Mottakaren får eit inntrykk av at dette er konsekvensane av å ikkje tenke berekraftig, og at ein bør difor kjøpe svanemerka produkt for å hindre at slike naturkatastrofar skal skje.

Vidare er kontrasten mellom dei røyklagte og brente trea kontra dei grøne buskane i logoen til svanemerket er med på å påverka lesaren. Teksten på biletet er ryddig, og namnet på kampanjen er trykt med store kvite bokstavar «redd verden, litt hver dag», som er kort og fengande.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå