Litt meir enn ein venn | Novelleanalyse

Nynorsk

Innledning
Forfattaren av litt meir enn ein venn heitar Finn Øglænd. Novella han har skrive handlar om ein gut som forelskar seg i veninna si Tonje.

Guten e ikkje heilt sikker på om han vil avsløre dette det ho og ender opp med å bli såra. I denne forteljinga tematiserer forfattaren om kor komplisert forholdet mellom folk kan vera.

Novella handlar om vennskap som forandrar seg til kjærleik som igjen forandrast til sorg, mange sterke og forvirrande kjensler for ein ung gut.

Litt meir enn ein venn er skrive frå ein første person personalsynsvinkel. Lesaren får et stort innblikk i tankane, opplevingane og kjenslene til guten.

Handlinga i novella blir fortalt frå guten sin synsvinkel, med han som eg-person. Me får ikkje vite noe om kva Tonje eller nokken andre tenkar.

Utdrag
Novella begynner med ei in medias res innleiing, altså den byrjar rett i handlinga. Eg kjøpte den nye plata til Hayden.

Tenkte eg skulle spele den for Tonje. Det er veldig vanleg for noveller å starta slik, etter som dei ofte er ganske korte, lønner det seg å gå rett på sak.

Forteljinga blir også fortalt i kronologisk rekkefølgje. Mesteparten av teksten blir referert med skildringar av hendingar, tankar og det folk seier, men fortejermåten forandrar seg helt i slutten.

Forteljinga avsluttas med to replikkar, de to einaste replikkane gjennom heile teksten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå