Russland & Tyskland | Den økonomiske krisen i mellomkrigstiden | Historie

Innledning
Den økonomiske krisen i mellomkrigstiden ble ikke håndtert som en felles krise som statene samarbeidet for å takle. I stedet valgte de ulike statene å bygge murer rundt sin egen økonomi og stenge hverandre ute for å forsøke å sikre seg selv. Krisen ble ikke taklet som en internasjonal krise som den egentlig var, noe som muligens kunne ha reddet dem.

Dette er et av grunnlagene for at ulike stater valgte å gå ulike retninger for sin egen politiske styremåte. En annen grunn var at det ikke lenger var en av statene som styrte verdensøkonomien.

Vi kan se tilbake på den perioden i dag med større forståelse av sammenhengen i den globale økonomien enn hva politikerne hadde på den tiden. Derfor kan vi konkludere med at dette var grunnlaget for utviklingen av diktaturene i Europa. Det er nettopp dette vi skal se nærmere på nå; de ulike diktaturene som utviklet seg i mellomkrigsperioden i Europa.

Utdrag
Russland hadde tapt flest menneskeliv under første verdenskrig, og om en ser bort fra Tyskland, kom de verst ut av krigen. De måtte gi seg tidlig på grunn av gammeldags og ineffektiv krigføring. Tsarstyret klarte ikke å føre en moderne krig og måtte derfor kapitulere tidlig.

De hadde rett og slett ikke kommet langt nok i industrialiseringen, slik de andre landene hadde, til å kunne produsere bra nok våpen og soldater. Dette var det stor misnøye med hos befolkningen som førte til den første revolusjonen hvor keiserdømmet ble styrtet og den folkevalgte regjeringen skulle bestemme inntil videre.

Partiet Bolsjevikene fikk mer og mer oppslutning fordi de ønsket å trekke Sovjetunionen ut av krigen, de lovet landområder til fattige bønder og selvstendig styre i de ulike nasjonalitetene som fantes i det enorme riket. Et halvt år etter den første revolusjonen valgte partiet med Lenin i spissen å ta over makten i staten i et kupp.

Dette kuppet kaller vi oktoberrevolusjonen i dag. Det kommunistiske partiet gjorde det ulovlig å danne underpartier og politiske motstandere ble fengslet, drept eller sendt til arbeidsleirer. Tanken var at et kommunistisk samfunn bare kunne fremstå i industriland, og ettersom Sovjetunionen var et bondeland måtte dette gjøres noe med.

Hvordan det skulle skje var det diskusjon om helt frem til Lenin døde og Josef Stalin overtok partiet etter intense maktkamper i partiet.

Fra 1930 ble han rikets enehersker og Stalinismen ble innført. Det var Russlands tredje revolusjon som bestod av en gjennomgripende omdanning av samfunnet. Han innførte planøkonomi hvor det var nøyaktige og presise planer for hva bedriften skulle tjene, hvor mye det skulle koste å bygge

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå