Prøve i Markedsføring og Ledelse, Pris og Distribusjon. Del II

Innholdsfortegnelse
1. Når man skal velge prisstrategi kan man i prinsippet velge mellom tre forskjellige. (Merk at prisen på et produkt kun settes en gang, altså når produktet lanseres! Senere skjer det kun justeringer av prisen. Man har følgende muligheter:
- Høy pris (for å tjene mye pr. produkt)
- Lav pris (for å selge mange og derfor tjene mye.)
- Bruke omtrent samme pris som konkurrenten.

3) Denne bedriften bruker med andre ord den raske versjonen av skumme fløte strategien.

2) Når bedriften skal velge grad av distribusjon, må de velge hvilke bedrifter som skal få selge produktene deres. Her kan de velge mellom ekslusiv, intensiv og selektiv distribusjon.
Velger å inkludere notater fra distribusjonscase om Emilió og Emil for en kort forklaring av disse tre:

4a) Denne bedriften har tre muligheter for kjedesamarbeid (og også adhoc-allianse men oppgave tilsier at vi ikke skal konsentrere oss om denne.) Filialforetak, franchising og frivillig kjede.

Utdrag
Distribusjonsgrad handler om hvor stor spredning produktet skal ha i markedet. Dette er opp til produsenten, som må bestemme hvor produktene skal selges. (Dette er kun dersom man velger å bruke en indirekte distribusjon.)

Intensiv distribusjon - massedistribusjon. Produktene krever lite service, produktene er standardiserte og kunden kjenner produktene.

Selektiv distribusjon - bedriften velger spesielle forhandlere/detaljiseter som får tillatelse til å selge produktet. Brukes når kjøpsprosessen hos kunde er lang og kjøpet vurderes som viktig.

Eksklusiv distribusjon - bedriften gir enkelte forhandlere enerett på å distribuere produktene til bestemte kundesegment. Luksusprodukter som krever mye service og reservedeler.

Denne bedriften selger relativt eksklusive mobiltelefoner, til en pris som er høyere sett i forhold til andre mobiltelefoner. Dette er dyre produkter som i en viss grad krever service og informasjon om bedriften.
Dersom denne bedriften velger å bruke intensiv distribusjon, vil de få en stor spredning på produktene.

Dette er massedistribusjon, der alle som ønsker det har muligheten til å selge produktene dine. Du har lite kontroll over produktets «image», og det finnes «overalt». Dette er imidlertid en strategi som sjelden brukes til produkter som kjøperen må vurdere lenge å kjøpe, der kjøpsprosessen er lang.

Dette er først og fremst lite ekslusive varer, og vil derfor kunne ødelegge denne bedriftens ekslusive image. Riktignok er stor spredning positivt, men i dette tilfellet selger bedriften dyre produkter som kjøperen antakelig ikek vil kjøpe «uten videre», og dessuten vil jeg si at bedriftens image er såpass viktig at de nok ikke bør velge intensiv distribusjon.

Bedriften kan også velge eksklusiv distribusjon. I så fall gir de en eller noen få detaljister eneretten til å selge produktet sitt. Da vil det ikke være en like stor spredning av produktene. Denne strategien brukes ofte av de som kun har helt spesielle kundegrupper, produktet er «sjeldent» og man er verdt til å ofre relativt mye for å få det.

En ekslusiv distribusjon vil i stor grad gjøre at bedriften har muligheten til å opprettholde sitt ekslusive image. Likevel vil jeg si at denne bedriften trenger å ha en mer eller mindre stor spredning på produktene sine - da de er helt nye på markedet. Forbrukerne kjenner ikke produktet og vil derfor ikke være villige til å «ofre mye» for å få tak i produktet.

Tilslutt har vi selektiv distribusjon. Da velger an ut noen spesielle butikker som får tillatelse til å selge produktene. Dette er den distribusjonsgraden som det populære merket apple f.eks har valgt. Det er ikke slik at «alle» bedrifter har merket, men det er heller ikke bare enkelte.

Denne formen brukes ofte dersom produktet er en merkevare. Denne distribusjonsgraden er for mer eksklusive produkter enn intensiv distribusjon, men vi vil i større grad ha en spredning av produktene enn ved eksklusiv distribusjon. Bedriften vil få en viss spredning på produktene, samtidig som at de har mulighet til å opprettholde sitt eksklusive image.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå