Innholdsfortegnelse
Markedsformer

Monopol
- Definisjon:
- Det Er Forskjellige åRsaker Til at Det Kan Oppstå Et Monopol:
- De Fleste Monopoler Varer Ikke Evig:
- Naturlige Monopoler (Ikke Regulert Av Myndighetene I Et Land) Har Også Flere Negative Sider Ved Seg:

Monopolistisk Konkurranse
- Kjennetegn På Markedsformen:
- Eksempler På Bransjer/bedrifter:
- Oppgave:
- Da Ser Priskurven Slik Ut:
- Eksempel

Oligopol
- Kjennetegn:
- Eksempel

Differensiert Oligopol
- Kjennetegn:
- Eksempler

Utdrag
Et marked består av kjøpere og selgere og produkter eller tjenester. Det er en møteplass hvor kjøper og selger kan handle med hverandre.

Et slikt marked kan ta mange former, avhengig av hvem som sitter med makten og hvilke regler samfunnet har bestemt at skal gjelde i markedene.

Viktige egenskaper som skiller markedsformene:
1. Antall bedrifter/konkurrenter som tilbyr produktet i markedet
2. Antall kjøpere (vi forutsetter her at det alltid er mange kjøpere)
3. Om de tilbyr like (homogene) eller ulike (heterogene) produkter