Emiló Distribusjonscase | Markedsføring & ledelse

Innholdsfortegnelse
1) Start med å sette opp en SWOT analyse

2) Drøft situasjonen for Jana Emilio AS, og redegjør for hvilke faktorer dere mener bestemmer valg av distribusjonsform, distribusjonsgrad og distribusjonskanal for selskapet på det norske markedet. Vær så konkret som mulig, og begrunn valgene dine.

a) Forklar hva du forstår med distribusjonsform, og beskriv kort faktorer som vil være fordeler og ulemper med de forskjellige hovedtypene av distribusjonsform ( ta eksempler fra case )
Redegjør for hva du mener er det viktigste for bedriften når det gjelder merket Emilié & Emil og valg av distribusjonsform, og skriv din konklusjon på løsningen.

b) Forklar hva du forstår med distribusjonsgrad, og beskriv kort faktorer som vil være fordeler og ulemper med de forskjellige hovedtypene av distribusjonsgrad (ta eksempler fra Case)
Redegjør for hva du mener er det viktigste for bedriften når det gjelder merket Emilié & Emil og valg av distribusjonsgrad og distribusjonskanal, og skriv din konklusjon på løsning.

c) Redegjør for hva du forstår med distribusjon gjennom internett og hvilke fordeler og ulemper en slik distribusjon vil kunne medføre for merket Emilié & Emil. Nevn gjerne mulige konfliktsituasjoner og eventuelle fordeler distribusjon gjennom internett har hvis du kombinerer denne formen for distribusjon med bruk av andre detaljister (indirekte distribusjon).
Gi din konklusjon om benyttelse av internett eller ikke sammen med en kort begrunnelse.Utdrag
Med distribusjon gjennom internett forstår vi det slik at produsenten (Eventuelt en detaljist etc.) velger å selge sine produkter på internett. Dette handler om lokalisering, samtidig som det virker inn på alle de andre formene for distribusjon. For det første lokalisering.

De befinner seg her rett og slett på internett - et sted der det store flertallet kan nå dem, enten de bor i Finnmark eller på Sørlandet. Med andre ord er det enkelt for kundene å «oppsøke» «butikken» deres, uten at de fysisk trenger å være lokalisert mange forksjellige steder.

Det positive med distribusjon gjennom internett er bl.a. at de kan ha et stort lager i «ingenmannsland» , der hvor de normalt sett ikke ville nådd så veldig mange kunder, og husleien er lav. Dette har de mulighet til grunnet at de antakelig vil velge å sende produktene til forbrukeren via post. Derfor betyr det i praksis lite hvor i landet de befinner seg.

Dette vil si at de ikke trenger store fraktkostnader for å få produktene sine til butikker over hele landet. De fleste nettbutikker vil la kundene selv betale frakten.

Det kan imidlertid oppstå konflikter dersom de kun selger varene sine via internett. For det første er det mange mennesker om ikke ønsker å handle - da særlig klær, på internett.

Ved å selge varene sine på nett risikerer de også at en del varer blir skadet eller mistet i posten, at kundene ikke er fornøyde og returnerer varene osv.

Dersom de velger å kombinere internett med å selge varene sine i vanlige detaljister, vil de imidlertid nå svært mange - også de som ikke ønsker å handle klær på nett, samtidig som at menneskene har mulighet til å gå til detaljistene og prøve klærne de har sett på nettsiden.

I tillegg er det positivt med bruk av internett i forhold til markedskommunikasjon, men dette er en annen sak. Vi stiller oss positive til bruk av internett. Vi ser at fler og fler bedrifter bruker internett for å nå ut til sine kunder, samtidig som at de gjerne kombinerer dette ved å også bruke detaljister. Dette er i de fleste tilfeller svært effektivt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå