Douchebags – Dream On Dreamer | Markedsføring og ledelse

Utdrag
AIDA-modellen beskriver markedskommunikasjon og prosessen frem mot kjøp fra markedsførerens ståsted. Kundene må gjennom en prosess før de faktisk kjøper et produkt og som markedsførere må vi derfor dra dem gjennom kommunikasjonsprosessen slik at de til slutt handler på ønsket måte. Budskapet må utformes slik at det:

Skaper oppmerksomhet rundt produktet Skaper interesse for produktet

Skaper et ønske om å få tak i produktet Setteri gang en uløsende kjøpshandling

Det store bilde i annonsen er med på å skape oppmerksomhet rundt kolleksjonen. Det er en viktig faktor med tanke på farger og kontrast. Jeg har brukt et naturbilde som er med på å skape en salgs troverdighet i annonsen og produktene jeg annonserer. For meg er det viktig at produktene gjenspeiler noe og heller legge vekt på det fremfor å peke direkte på produktene.

Ved en indirekte fremstilling vil produktene bli lagt frem på en ressurssterk og fin måte, samt at mottaker får et inntrykk av hva som er hensikten og spesielt med produktene.

Jeg har også valgt å ha et ordtrykk fra bedriften som «overskrift» på annonsen noe jeg syns er kult og viktig med tanke på at det gjenspeiler bedriften i annonsen.

Man ser også øverst i annonsen at logoen til bedriften står fremhevet ganske tydelig. Dette er noe jeg har valgt å gjøre for at det tydelig kommer frem hva annonsen er for, samt at det er en kul detalj i helheten av annonsen. Siden jeg ikke har er spesielt bilde av et konkret produkt i annonsen er det viktig for meg at det kommer frem på andre måter hva det annonseres om. Dette er logoen med på å skape.

Det å skape interesse for produktet er for meg det som er vanskeligst. Det er nettopp denne jobben annonsen er til for. Jeg har valgt en ren og klassisk annonse som får frem produktene og kolleksjonen på en troverdig og naturlig måte, uten noe overflødig ekstramateriale. Jeg tror helt klart at den troverdige og rene stilen er en viktig faktor for å skape interesse hos mottaker.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå