Utdrag
Det rettslige spørsmålet i denne saken er:
- Hvordan formuen skal fordeles under forutsetning av det skal skiftes når han dør.
- Om testamentet er gyldig etter lovene i arveloven 2019.
- Kan Bertil Bortskjemt nekte Turid Trist å sitte i uskiftet bo?

Brukte lover er ekteskapsloven av 1991 og arveloven av 2019.

Fellesboet utgjorde kr. 4 000 000 da Stein døde, denne formuen skal deles på samme måte som under en skilsmisse, jf.

Ekteskapsloven av 1991 §77 første ledd som sier reglene i kapittel 12 – Deling av formuen ved separasjon, skilsmisse- er tilsvarende.

Fellesboet deles likt, derfor er dødsboet til Stein på kr. 2 000 000.

Det er også denne verdien som skal bli fordelt på ektefellen Turid Turist, sønnen Bertil Bortskjemt og ektefellen, Sigurd Sterk, til deres avdøde datter Nina Nusselig.

Etter arveloven av 2019 §8 har Turid rett på ¼ eller 4G av dødsboet, i denne saken har ¼ høyere verdi enn 4G noe som medfører at Turid arver kr. 500 000 etter Stein.

I dødsboet foreligger det nå kr.1 500 000. Livsarvinger har rett på like mye arv hver etter al. 2019 §4 andre ledd. Nina i dette tilfellet er død, men har etterlatt en ektefelle.

Ektefellen Sigurd Sterk har ikke krav på noe da han ikke har blitt testamentert noe, samtidig som at det er kun barn av en livsarving som har krav på noe.

Dette medfører at Nina sin del av arven går til Bertil Bortskjemt etter el.2019 §4 andre ledd.

Stein Gravs testamenterte bort kr. 800 00 til Skutevik Seilforening. Testamentet ble opprettet i 2010, samme året var han formann i foreningen.

For at testamentet skal være gyldig må det være opprettet i samsvar med reglene i arveloven, jf. §§ 40 - 46. Formkravene står i arveloven §42.