Innholdsfortegnelse
Handling:
Ny informasjon om handling:

Utdrag
Handling:
Assad er 22år gammel og kom som flyktning til Norge i 2005.

Han har bodd i Norge siden han var 12år og har nå opphold og arbeidstillatelse, men er ikke norsk statsborger.

Assad har en kusine med navn Ethel som har bodd i Irak til nå. Hun er 18år.

Da Assad var 14 måtte han gifte seg med sin kusine, ekteskapet ble inngått i Bagdad i juli 2014. deretter sendte byfogden i Bagdad en ekteskapsattest fordi ekteskapet var i samsvar med islamsk lov.

a) Er Assad og Ethels ekteskap gyldig i Norge?
Dersom dette bryllupet hadde tatt sted med to norske statsborgere hadde det ikke vært tvil om at ekteskapet ikke hadde vært gyldig etter ekteskapsloven §11. dert var kun et vitne i vielsen og det var en stedfortreder som strider med §11...

---

Ny informasjon om handling:
Ethel kom til Norge i 2016 etter regler om familiegjenforening, da hadde Assad allerede fått seg en norsk kjæreste.

Han mente ekteskapet ikke var gyldig og hadde ingen intensjoner om å møte Ethel.

b) Hva må til for at Assad får en dom som bryter ekteskapet til han og Ethel.
Dersom ekteskapet deres skal bli ugyldig må de angripe med ekteskapsloven §16 og §18a.

En mulighet er at Assad kan si at ekteskapet var et tvangsekteskap med §16 tredje ledd i ekteskapsloven, men om Ethel ikke lenger framstår som tvungen vil reglene om seperasjon eller skilsmisse gjelde.