Rettslære | Familierett | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Utdrag
barnefordelingssak. Det tas hensyn til hvem som har tatt seg mest av barnet, hvem som har satt barnet før seg selv, om miljøskifte kan være en risiko, hvilken løsning som gir mest samlet foreldrekontakt

hvem som er mest samarbeidsvillig, hvilken løsning som gir mest stabile forhold, at søsken ikke bør skilles fra hverandre og at barnets mening skal bli hørt og tillegges vekt.

b) Formålet med vergemålsloven er at barn under 18 år ikke skal ha adgang til å foreta rettslige handler eller råde over egne midler med mindre noe annet er særlig bestemt. Dette er fordi mindreårige gjerne mangler rettslig disposisjonsevne.

c) Husmordommen går ut på at en husmor kan opparbeide seg medeiendomsrett i personlige eiendeler til felles bruk. Selv om ikke husmoren har jobbet og skaffet inntekt til familien

så har hun gjort arbeid i hjemmet og tatt av seg barna. Da har begge bidratt til felleskapet på hver sin måte og blir normalt sett sameie med lik del på hver av ektefellene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå