Innledning
Martin er en aktiv sykler, som har tenkt å delta på sykkelturnering. Seks dager før turneringen, går sykkelen hans i stykker og han legger seg derfor ut på nettet for så å se etter en sykkel.

Der finner han en annonse fra Sykkelforeningen- som selger sykkel til 2000 kroner og lover levering innen 2 døgn.

Martin bestiller og betaler for sykkelen, men denne kommer ikke fram selv etter 2 døgn.

Den tredje dagen ringer han og etterspør varen, og etter den femte dagen gir han seg, og drar på XXL og kjøper en sykkel på 3000 kroner.

En dag seinere kommer også sykkelen han bestilte fra Sykkelforeningen.

Nå vil han ikke ha denne og ringer forretningen for å heve kjøpet, samtidig kreve erstatning for merutgiftene.

Utdrag
Martin Holm velger å heve kjøpet- et alternativ som blir forklart nærmere i §23:

«Har selgeren ikke levert tingen i samsvar med §6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.

Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.»

Det vil si at Martin må utsette leveringstiden, og gi virksomheten en ny sjanse til å levere varene, før han hever kjøpet.

Dette har han gjort ved å ringe Sykkelforeningen på den tredje dagen og klaget om at varen hans ikke er blitt levert og at han trenger den innen en dag.

Han har utsatt fristen og ventet 3 ekstra døgn- noe jeg vurderer til å være en rimelig tilleggsfrist, og i og med at virksomheten nok en gang ikke har holdt fristen, har Martin Holm rett til å heve kjøpet.

Martin krever også at merutgiftene blir betalt av Sykkelforeningen. Han kan med grunnlag i §19 kreve erstatning.

Erstatning blir forklart i §24, men for at erstatning skal kunne kreves, må først 4 vilkår være oppfylt; Ansvarsgrunnlag, Årsakssammenheng, Påregnelighet og Økonomisk tap.

Ansvarsgrunnlag tas opp i §24; «Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.»

Paragrafen sier altså at forbrukeren kan kreve å få erstatning dersom han/hun påføres tap på grunn av selgerens forsinkelse.