Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Parter I Denne Saken Er Jørgen Og Skadelidte Med Briller.

Oppgave 2
Partene I Denne Saken Er Gudmund Thorsen Og Pål Brask.

Utdrag
For å kreve erstatning må vilkåret om ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, påregnelighet og årsakssammenheng være oppfylt.

For å løse denne casen bruker vi må vi bruke hovedregelen om skyldansvar/subjektivt ansvar, ettersom verken skadeerstatningsloven, bilansvarsloven og roduktansvarsloven ikke kan brukes i vår sak. Casens problem er ulovfestet.

Vi må drøfte ansvarsgrunnlaget for å finne en løsning; Ansvarsgrunnlag deles i subjektivt ansvar og objektivt ansvar, og i denne saken operer vi med subjektivt ansvar.

Ettersom Jørgen er 20 år, passer ikke ansvaret for foreldre, barn, bil eller bedrift, og nettopp derfor har han utvist skyld og gjør seg skyldig i saken.

For å bli skyldige må du være enten uaktsomt eller forsettlig, og Jørgen har hvertfall ikke vært forsettlig/gjort dette med vilje. vært uaktsom (uforsiktig i sin handling) og dermed dultet borti mannen.

Har Jørgen vært uaktsom? For å finne ut dette, må vi drøfte 4 momenter.

Livsområde; Han står i en trang kø.
Skaderisikoen; Ja, han burde ha forstått at det å bråke og tøyse kan skade andre.

Det kunne ha vært at han kunne ha skadet noen i ansiktet eller noe lignende.

Normer og regler for oppførsel; Det er ikke særlig respektfullt og greit at du står å tøyser sånn. Det er ikke pent i det hele tatt.
Handlingsalternativer; Han kunne helt klart ha handlet annerledes- for eksempel sluttet å tulle og tøyse.

Økonomisk tap; Mannen har lidt økonomisk tap pga. det Jørgen har gjort.

Han mistet brillene for 2000 kr og frakk for 3000 kroner. Jørgens handling gir økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt.

Årsakssammenheng; Jørgens handling førte til at Mannens briller falt, og at han derfor mistet mye av synet og havnet ute på gata og ødelagt frakken sin.

Om mannen hadde hatt brillene, ville han ikke gått over rødt lys. Påregnelighet; Det er ikke sannsynelig at Jørgens handling kan føre til at mannen går på rødt lys.

Det kan ikke tenkes seg at bare pga. at han hopper bak i køen, så vil noen miste frakken sin.

Mannen selv burde også vite at han selv uten briller er helt ubrukelig i trafikken. Konklusjon:

Vilkårene om påregnelighet for frakken er ikke oppfylt, og derfor får mannen bare erstattet brillene og ikke frakken.