Innledning
I denne oppgaven befinner vi oss i rettsområde familierett. Partene i saken er mellom Asta og Jokke, og Vilde og Mattis.

De rettslige spørsmålene oppgavene reiser omhandler rettsreglene for økonomi i et ekteskap.

Rettsreglene for ekteskap er regulert av ekteskapsloven fra 01.01.1993.

Innholdsfortegnelse
Kan Jokke selge lavvoen og reinsdyrene uten Asta sin samtykke?
Må Vilde dele sin høye inntekt med Jokke?
Plikter Vilde å betale tannlegeregningen?

Utdrag
Hovedregelen for de økonomiske forpliktelsene innad et ekteskap er regulert etter §38.

«Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov.

Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte.».

Lovregelen sier at Vilde plikter å betale ektefellens særlige behov. Det som må vurderes er hvor vidt treningssenter og merkeklær går innunder begrepet særlig behov.

Særlig behov kan defineres som et behov som er annerledes enn andre behov, et behov som har en særskilt betydning.

Merkeklær er spesielle og dyrere klær enn mange andre klær, klær er noe Mattis trenger i løpet av et år.

Derimot trenger man ikke dyre merkeklær verken et nødvendig eller særskilt behov han trenger i hverdagen.

Dermed er dette uproblematisk. Trening er viktig for menneskets helse, allikevel er trening noe man kan gjøre på egenhånd uten et treningssenter.

Faktum nevner ikke helsemessige skader eller problemer Mattis kan ha, som kan tilsvare at han har et behov for de for ulike treningsapparatene.

Dermed har Mattis ikke et særskilt behov for verken treningssenter eller merkeklær, vilkåret er dermed oppfylt. Vilde trenger ikke dele sin høye inntekt for å dekke disse behovene.

Mattis trenger klær i løpet av et år, men dyre merkeklær er ikke nødvendig, og går ikke innenfor definisjonen særlige behov.

Mattis trenger ikke et treningssenter for å trene, dermed er heller ikke dette et særskilt behov.

Vilde har dermed ikke plikt til å betale merkeklærne eller treningssenteret.

Plikter Vilde å betale tannlegeregningen?
Som nevnt tidligere plikter ektefellen å dekke særlige behov.