Oppgavebeskrivelse
Prøve i rettslære – KJL og FKJL
Oppgave 1 – mangel FKJL
- Konklusjon:

Innledning
Det er to lover som omhandler heving av kjøp, forbrukerkjøpsloven av 2002 og kjøpsloven av 1988.

For å finne ut hvilken av lovene som skal brukes må jeg finne ut om kjøpet av spilleren er et privatkjøp, forbrukerkjøp eller et næringskjøp.

For å bruke forbrukerkjøpsloven krever loven at selger er en næringsdrivende og at kjøper er en forbruker FKJL§ 1.

En forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler i næringsvirksomhet.

Elhuset AS er næringsdrivende. Den kombinerte tørketrommelen og vaskemaskinen skal ikke brukes i næringsvirksomhet, og Peder Ås er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kjøpet av den kombinerte tørketrommelen og vaskemaskinen er da et forbrukerkjøp § 1.

Jeg vil derfor benytte meg av forbrukerloven av 2002 på dette kjøpet.

Utdrag
Jeg vil først drøfte den relative fristen. Etter denne reglen må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Rimelig tid skal aldri være kortere enn 2 måneder fra den tid forbrukeren oppdaget mangelen.

Maskinen sluttet å fungere den 26.09.2020, Peder kontaktet Elhuset AS den 30.11.2020.

Det går 2 måneder og fire dager fra han oppdager feilen til han reklamerer på den. Spørsmålet er da om det er innenfor rimelig tid.

Når det har gått under 2 måneder har kjøper alltid reklamert innenfor den relative fristen da den aldri er kortere enn 2 måneder.

Her har det gått kun fire dager over 2 måneder, og da maskinen var noe han ikke brukte så mye da han var mye hos kjæresten sin, mener jeg dette er rimelig tid.

Selger ga kjøper en måneds frist for å reklamere. Siden det er et dårligere vilkår enn loven har, er dette vilkåret ugyldig, § 3.

Selger mente også at det var en 2 års garanti på maskinen. I § 27(2) er den absolutte reklamasjonsfristen omhandlet.

Denne regelen fastslår at reklamasjon må skje innen 2 år fra forbrukeren overtok tingen.

Fristen forlenges til 5 år dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år.

Peder kjøpte maskinen den 30.09.2018, og den 30.11.2020 reklamerte hun på spilleren. Det har da gått 2 år og 2 måneder.