Innholdsfortegnelse
a) Hvor lang oppsigelsestid har Kari og Otto, og når er eventuelt deres siste arbeidsdag?
b) Hvordan må oppsigelsen være avgitt, og hva må den inneholde for å tilfredsstille formkravene?
c) Hvilke rettslig grunnlag kan ledelsen anføre for oppsigelsen?
d) Hva kan Kari og Otto gjøre hvis de mener at oppsigelsen ikke er lovlig?

Utdrag
Kari og Otto er tilsatt på en prøvetid i 6 måneder. De har en oppsigelsestid på en måned, ettersom ansettelsen regnes som fast. Oppsigelsesfristene gjelder etter jf. §15-3(1). Det startet å jobbe 15.08.2016, og har en prøvetid på 6 måneder, men med oppsigelsestid på 1 måned. Det vil si at de mottok oppsigelsen 15.03.2017. Deres sistearbeidsdag vil være den siste dagen i måneden etter, altså 30.04.2017.