Innledning
Peder Ås er elev på Thora Storm og er med på leken «å knipse flua av nesen». Han knipser en sovende førsteklasseelev på nesen før han løper.

Førsteklasseeleven begynner å blø neseblod og lider av hemofili og blør i hjel. Jeg skal bruke lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

Utdrag
Tilregnelighet, var Peder tilregnelig når han knipset eleven på nesen? Vi ser i strl. § 20 om skyldevne.

Først kan vi starte med den kriminelle lavalderen som er 15 år, Peder går andre året på Thora Storm og er derfor 17 eller 18 år og kan derfor straffes, strl. § 20 første ledd.

Var Peder psykotisk eller under en psykose i gjernings øyeblikket, det er lite sannsynlig ettersom han tenker klart over hva han skulle, hadde gjort dette 999 ganger før og satte seg ned for å knipse han.

Det virket som han var klar nok i hodet til å ikke være i en sterkt avvikende sinnstilstand, strl. § 20 andre ledd bokstav a.

Det virker også usannsynlig at han var neddopet, sov, eller hypnotisert ettersom han tenkte klart og ville gjøre dette før han løp bort, se strl. § 20 andre ledd bokstav b.

Peder går også andre året på videregående skole og det ser ut som han klarer seg bra så det virker som han har en IQ høyere enn 55, og han har ikke en annen diagnose av en lege eller psykiater, se strl. § 20 andre ledd bokstav c.

Så må vi se på subjektiv skyld, straffeloven §§ 21 – 26.
Som strl. § 21 sier så er det bare forsettlige lovbrudd som er ulovlige med mindre noe annet eksplisitt er sagt.

Og det Peder knipset noen på nesen med vilje, så dette er helt klart gjort forsettlig. Det som ikke gjort med forsett er å drepe noen, dette gjorde han uaktsomt.

For det er vanskelig for Peder å ha visst at førsteklasseeleven hadde hemofili og at han ville dø av et knips på nesen, her kan det ikke ha vært sannsynlighetsforsett heller. Men drap er ulovlig uaktsomt også, se strl. § 281.