Straffeloven | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Peder Ås er elev på Thora Storm og er med på leken «å knipse flua av nesen». Han knipser en sovende førsteklasseelev på nesen før han løper.

Førsteklasseeleven begynner å blø neseblod og lider av hemofili og blør i hjel. Jeg skal bruke lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

Utdrag
Tilregnelighet, var Peder tilregnelig når han knipset eleven på nesen? Vi ser i strl. § 20 om skyldevne.

Først kan vi starte med den kriminelle lavalderen som er 15 år, Peder går andre året på Thora Storm og er derfor 17 eller 18 år og kan derfor straffes, strl. § 20 første ledd.

Var Peder psykotisk eller under en psykose i gjernings øyeblikket, det er lite sannsynlig ettersom han tenker klart over hva han skulle, hadde gjort dette 999 ganger før og satte seg ned for å knipse han.

Det virket som han var klar nok i hodet til å ikke være i en sterkt avvikende sinnstilstand, strl. § 20 andre ledd bokstav a.

Det virker også usannsynlig at han var neddopet, sov, eller hypnotisert ettersom han tenkte klart og ville gjøre dette før han løp bort, se strl. § 20 andre ledd bokstav b.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå