Prøve i faget rettslære | Tema | Arveloven

Oppgavebeskrivelse
Oppgave a)
Hasse ønsket å sitte i uskifte. Dette satte Knoll og Tott seg i mot. Hasse mente at de ikke kunne bestemme dette.

Dessuten hadde de ikke arverett, så lenge det var han som ektefelle, og Kariannes og Hasses felles barn som arvet alt, og ikke ”uekte barn”, som han kalte Knoll og Tott.

Knoll og Tott hevdet på sin side at de arvet alt, og Hasse ikke hadde krav på noen ting. Hvis de tok feil, mente de at Hasse i en uskiftesituasjon ikke kunne bruke arven som han ville.

Oppgave b)
Hasse blir lei av all diskusjon, og ønsker at en advokat hjelper ham med å løse ut de arvingene som har krav på arv.

Nå blander Ole, Dole og Doffen seg inn, og sier til faren sin at Knoll og Tott i hvert fall ikke skal arve han. De har hørt at dersom han ikke skifter, risikerer han nemlig det. Hasse blir med ett usikker.
- Hvordan skal arven fordeles? (Legg til grunn at Grunnbeløpet= kr. 100.000)

Oppgave c)
På dødsleiet opplyste Karianne at hun hadde testamentert bort noen penger til Kreftforeningen. Hasse synes dette var greit.

Først etter hennes død, fant han ut at testasjonen var på 2.000.000 kr. Dermed mente han at denne testasjonen var ugyldig, selv om formkravene var oppfylt.

Kreves det samtykke fra Hasse for at testamentet skal være gyldig? Hvilken betydning har testamentet for fordelingen (hvordan skal arven fordeles nå)?

Utdrag
Første problemstilling oppgaven reiser er om Hasse som ektefelle til arvelater, kan sitte i uskifte. Arvelater er betegnelsen på personen som etterlater seg arv, som i dette tilfellet er Karianne.

Ifølge §8 i arveloven har ektefelle rett på arv, nærmere bestemt ¼ av arven, og ifølge §14 kan Hasse som lengstlevende ektefelle sitte i uskifte med felleseien.

Men kan Hasse dette når barna står i mot? Først må jeg se hvem av barna som har rett på arv, som er neste problemstilling.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå