Økonomistyring – Kap. 1 & 9 | Prøve 8. september 2020

Prøve i økonomistyring 8.september 2020 kap. 1 og 9

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1
a) Hva er en bedrift?
b) Nevn ulike bedriftstyper.
c) Hva er hovedaktiviteten i en bedrift?
d) Hva er et enkeltpersonforetak?
e) Nevn noen interessenter til en bedrift.

Oppgave 2
a) Beskriv fordeler og ulemper ved et ansvarlig selskap.
b) Beskriv ytelser til bedriften og motytelser fra bedriften for eiere, ansatte og banken.

Oppgave 3
a) Gjør kort rede for hva som kan danne grunnlag for å starte en bedrift.
b) Gjør kort rede for hva som skiller private bedrifter fra offentlige bedrifter.

Oppgave 4
a) Beskriv planleggingsarbeidet i en bedrift.
b) Beskriv kontrolloppgaven i en bedrift.
c) Beskriv forskjellen på et budsjett og et regnskap.
d) Lag en modell som beskriver økonomistyring som en prosess som omfatter både en styringsmodell og en beslutningsmodell.

Oppgave 5
a) Hva er norsk næringsliv?
b) Hva er råstoffbaserte næringer?
c) Hva er tjenestebaserte næringer?
d) Hva er innovasjon?
e) Hva er entreprenørskap?

Oppgave 6
a) Gjør kort rede for noen faktorer som påvirker innovasjonsaktiviteten i en bedrift?
b) Gjør kort rede for noen personlige egenskaper og ferdigheter som kjennetegner en entreprenør.

Kilder
• Økonomistyring lærebok, Dalefag.

Utdrag
a) Hva er en bedrift?:

Et foretak/en bedrift er en økonomisk virksomhet som er ute etter å tilfredsstille forskjellige behov i samfunnet, som vanligvis bygger på en forsvarlig og planmessig drift.

---

b) Nevn ulike bedriftstyper:

Grovt kan man skille mellom to ulike bedrifter: Vareprodusenter og Tjenesteprodusenter. Deretter kan disse splittes opp videre til flere underkategorier:

• Industribedrifter produserer varer ved hjelp av maskineri i en større grad (masseproduksjon). Eks. Tesla.
• Håndverksbedrifter produserer varer ved hjelp av håndarbeid i en større grad (motsatt til masseproduksjon). Eks. gullsmeder.
• Handelsbedrifter kjøper inn varer og selger dem videre i en nesten uforandret stand. Eks. Bertel O. Steen (kjent bilselger).
• Andre tjenesteytere produserer immaterielle varer som f.eks. tannlege-, reise- eller banktjenester.

---

c) Hva er hovedaktiviteten i en bedrift?:

Hovedaktiviteter er aktiviteter som omhandler varestrømmen fra råvaren, gjennom produksjonen fram til salg og levering av produktet til kunden. Støtteaktiviteter er den andre delen av aktivitetene i en bedrift og er minst like viktig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå