Tentamen i økonomistyring

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1 Regnskapsanalyse
Oppgave 2 Regnskap, føring av bilag
Oppgave 3 Produktkalkyle

Utdrag
Lønnsomheten til GullArt ANS er ikke sammenlagt ikke tilfredsstillende. Selv om bruttofortjenesten og resultatgraden har hatt en positiv utvikling, er den så liten sammenlignet med hvor stor den negative utviklingen er for totalkapitalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten.

Den negative utviklingen grunner i at andre driftskostnader for GullArt ANS har økt med omtrent en million fra 2009 til 2010. Dette kan det finnes flere årsaker til. For det første kan det f.eks. ha med å gjøre at bedriften har fått en vannlekkasje eller har pusset opp. Om dette er tilfellet vil det bety at andre driftskostnader ikke vil være så mye neste år.

Det kan også være at bedriften har brukt mer penger enn ellers på markedsføring.

Dette har i lengden god nytte for bedriften, og målet med dette er jo å øke salgsinntektene, hvilket er bedriftens viktigste og største inntektskilde. Økt markedsføring kan også være grunnen til at salgsinntektene har økt. Om man ser på resultatregnskapet ser man at verdien til bedriftens anleggsmidler har økt med 390 000 kr fra 2009 til 2010.

Det betyr at bedriften har kjøpt inn noe nytt for eksempel nytt inventar eller nye maskiner. Her ligger nok noe av grunnen til økte driftskostnader. Om bedriften har kjøpt inn nye maskiner, betyr det mulighet til å produsere flere varer, om det finnes nok arbeidskraft.

Fra 2009 til 2010 har også lønnskostnadene økt. Det betyr at bedriften enten har ansatt flere eller at allerede ansatte har måttet jobbe overtid.

Mer arbeidskraft og flere maskiner, kan ha ført til flere varer, som igjen kan ha ført til mer salg, som er bakgrunnen for økte salgsinntekter. Lønnsomheten for GullArt ANS i 2010 har ikke vært tilfredsstillende, og det kan ikke fortsette slik fremover.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå