‘Tentamen’ | Essay | 5 i karakter

Innledning
For nokon veker tilbake opplevde eg noko merkeleg, ein følelse av å føle seg åleine. Ikkje å vere einsam, men å stå åleine.

Eg sat i klasserommet etter å ha vore sjuk i nokon dagar og hadde difor gått glipp av ein del undervisning. Dei andre hadde kome mykje lengre enn meg fagleg og eg prøvde å følgje med og ta notata raskt.

Eg følte det gjekk for fort og det var vanskeleg å forstå. Når læraren stilte meg spørsmål klarte eg ikkje svare.

Utdrag
Ein einsam ulv er åleine om alt og om ikkje noko, [HDS4] men dei har framleis andre rundt som bryr seg.

Det er nokon som vel [EC2-11-5] å leve einsleg sjølv, men føler [EC2-8-6] det å vere åleine alltid til sorg da? Viss ein vel det sjølv? Ifølgje SNL kan det å vere åleine gi sorg.

Når ein mister ei ein har kjær, spesielt utan førevarsel, gir dette ei kjensle av tomleik, rastløyse og uro dessutan redusert evne til konsentrerte tankar.

Det kan vere vanskeleg å kome tilbake til det normale kvardagen som var før. [HDS7] Personane som opplever sorg føler ofte at livet har mista noko av meininga si.

Verda svimlar, alle er opptatt med sitt og du med ditt. Dette kan vere eit døme på å vere åleine. Kvar dag er ein kamp, ein kamp om å overleve.

Viss du ikkje et eller søv, døyr du. Om du ikkje står opp for deg sjølv, overkøyrer [EC2-24-8] andre deg. Om du ikkje tørr, kven er du då? Ein er åleine om alt og ikkje noko.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå