Eg har fått vite at ein kjenning brått er død | Tentamen

Utdrag
Teksten Eg har fått vite at ein kjenning brått er død er skrevet av Jon Fosse og gitt ut i 1994 fra Prosa frå ein oppvekst. Hvilke sentrale virkemidler finner vi i teksten og hva slags funksjon har disse?

Det minimalistiske språket er med på at teksten får et preg av tomhet. Tomheten i teksten kommer til uttrykk ved at Fosse kutter setninger og tar i bruk tegnsetting, som komma, for å skape pauser i teksten.

Pausene i teksten viser tomhet bak språket. De korte, ufullstendige setningene gjør at teksten oppfattes som naken og enkel.

Gjentakelse av ordet eg er et virkemiddel som brukes hyppig i teksten. Den navnløse jeg-fortelleren er selvopptatt og teksten har et fokus på seg selv og sin egen tilblivelse.

Den enkle handlingen poengterer det meningsløse ved tilværelsen ”…setje på omnen, så skal eg kanskje skrive litt”. Ved bruken av gjentagelse av ordet eg forstår leseren at forfatteren ønsker å understreke det som er viktigst i teksten.

---

”Østenfor snap og vestenfor insta” er tittelen til den sammensatte teksten fra Equinor som er publisert i 2019. Formålet med teksten er for det første å rette fokuset i samfunnet mot en ny holdning

bort i fra mobilen og sosiale medier og heller rettet mot andre viktigere arenaer. For det andre ønsker Equinor å rekruttere unge morgendagshelter til deres selskap og motivere til dette.

Målgruppen er derfor hovedsakelig rettet mot unge, men teksten kan appellere til mangt flere. Equinor har siden de ble opprettet i 1972 lagt fokuset sitt på å sikre at mye av inntektene fra virksomheten tilfaller det norske samfunnet (Tollaksen mfl. 2019).

Er din fremtidige arena på en av oljeplattformene til Equinor? I denne retoriske analysen vil jeg undersøke hvilke virkemidler avsender benytter for å løse det retoriske problemet som handler om det forvridde fokuset mange unge i Norge har i dag om bruken av mobiltelefoner

og vurdere i hvilken grad avsender lykkes med å overbevise publikum. Equinor har brukt flere modaliteter til å få frem budskapet sitt i den sammensatte teksten

dette via tekst og illustrasjon. Overskriften står i store, røde bokstaver og lyder Østenfor snap og vestenfor insta.

I høyre hjørne ser vi Equinor sin logo og lenger ned på siden er det en liten tekst som utdyper budskapet.

Nederst i høyre hjørne står det uthevet i rødt og hvitt at ”Vi støtter morgendagens helter”. Bildet på første side illustrerer en jente med skiutstyr i et vinterkledd landskap.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå