Haldningar og verdiar til det norske språk | Langsvar tentamen

Innholdsfortegnelse
Oppgåve 2
- Haldningar Og Verdiar Til Det Norske Språk
- Kjelda:

Utdrag
I denne oppgåva skal eg skrive ein resonnerande tekst der eg reflektera over kva for haldningar og verdiar språket kan uttrykkje.

Eg tar utgangspunkt i dei to vedlagte tekstane «Å, så vakker dialekt du snakkar» av Jon Peder Vestad og «Om nordmenn og andre ordmenn» av Erlend Lønnum.

I tekstvedlegga ser vi ein rekke synspunkta og dømer om ulike holdningar og verdiar som kommer i konflikt med kvarandre.

Dette ser vi at i stor grad handlar om identitet og at ulike haldningar i samfunnet er med på å påverka identiteten din.

I teksten «Å, så vakker dialekt du snakkar» av Jon Peder Vestad, frå antologien Snakk om språk (2008) trekker Vestad frem ulike synspunkta rundt holdningar til dialektar.

Makt, prestisje, skjulte fordommar og humor og latter er nokre av hovud synspunkta Vestad utdjupa i teksten sin. Vestad skriv at «det er oftast den med mest makt som kan eller tør gje kompliment».

Deretter skriv han at det er den som roser som ønskjer å vise sin eigen posisjon, og at målet er å markera at det andre talemålet er meir uvanleg enn sitt eigne. Til dømes er sidemål i skulen eit vanleg tema i norsk språkdebatt.

Dersom vi skal avskaffe sidemål i skulen, vil det bli eit større skilje mellom bokmål og nynorsk. Ein grunn til dette er at ditt sidemål vil bli heilt framand og din språkkjennskap vil bli dårligare.

Nå er nynorsk eit skriftspråk og ikkje eit munnleg talemål, men ein lærer framleis om norsk språk gjennom skriving.

Målforma er ekstremt skeivfordelt, med rundt 12 prosent som skriv nynorsk mot 88 prosent som har bokmål som sitt hovudmål. Makthoppet er derfor enda større enn før.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå