Nyere historie | Kortsvar & Langsvar

Utdrag
Parlamentarisme bygger på Montesquieus maktfordelingsprinsipp, men følger det ikke helt. Hans prinsipp går ut på at alle tre styringsorganene skal være uavhengige av hverandre. I Parlamentarismen har man et styre der den utøvende makten (regjeringen) må ha støtte hos nasjonalforsamlingen (Stortinget). Hvis ikke den har det så kan Stortinget kaste regjeringen. Regjeringen fungerer som stortingets hånd utad.

Parlamentarismens gjennombrudd i Norge kom i 1884, men ble ikke grunnlovsfestet før i 2007. Dette kom ikke lett, i årene før var det strid og uenigheter mellom kongen og regjeringen, og folket.

Før 1880-tallet bestod stortinget av 50 % embetsmenn, og regjeringen var embetsmenn utvalgt av kongen. Dette utgjorde et urettferdig flertall da disse embetsmennene på landsbasis utgjorde 2 % av befolkningen. Før dette møttes også Stortinget hvert tredje år og det ble derfor lett for regjeringen å gjøre hva de ville uten innblanding fra stortinget. Fler og fler mennesker ønsket å få være med å bestemme.

Noen ville at bønder og vanlige menneske skulle få mer makt og få bestemme mer, mens andre støttet kongen og kongens valg om å la embetsmennene få ha den makten de hadde. Her har politikken delt seg og det ble to sider. Høyre og venstre.

Embetsmennene ønsket ikke å miste sin makt og støttet derfor at kongen skulle beholde sin makt, mens bøndene ikke støttet dette. Johan Sverdrup var en politiker som ønsket flere bønder på Stortinget og han oppfordret sine medmennesker å bruke sin stemmerett. På denne måten ble bøndene bedre representert på Stortinget.

Johan Sverdrup mente at regjeringen hadde for mye makt og sammen med fler på stortinget utarbeidet han et lovforslag om at regjeringen måtte ha støtte i stortinget for å utøve sin makt. Her måtte noe så stort som en grunnlovsendring til.

Embetsmennene klarte å overbevise kongen, som på denne tiden var Oscar den 2., om hvor mye makt han ville miste om han godtok dette. Så kong Oscar 2. nektet å sanksjonere forslaget. Han gjorde det samme fire ganger.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå