Sammenligning langsvar folkeeventyret Rødhette og ulven novellen Pass deg for ulven

Innledning
Eventyret Rødhette og ulven er et folkeeventyr nedskrevet av brødrene Grimm, som tidligere har vært overlevert muntlig mellom mennesker. Teksten Pass deg for ulven er en novelle skrevet av Gro Dahle, gitt ut i novellesamlingen Inflammasjon av Cappelen Damm i 1995. Tekstene er nok så forskjellige fra hverandre og sjangrene er ikke like. Men selv om det finnes ulikheter, finnes det også likheter og fellestrekk.

Fortellermåten, måten en historie blir fortalt på, er lik i både novella og eventyret. Begge tekstene veksler mellom de samme framstillingene og synsvinklene. Verdiene i en tekst forteller oss hva som er viktig for forfatteren i deres tid, og hva som motiverer karakteren i teksten til å ta de valgene den tar. Dette er gjerne forskjellig fra tidsepoke til tidsepoke, dermed vil de forskjellige verdiene også gjenspeile seg i de to tekstene.

Utdrag
Fordi de to tekstene er av forskjellige sjangre, er også virkemidlene som blir brukt i teksten knyttet til hver sin sjanger og blir dermed forskjellige. I folkeeventyret er det benyttet mange typiske trekk for eventyr. Fortellingen starter med «Det var en gang ...», og med bare det lille uttrykket har teksten allerede ikke fastsatt sted eller tid. Det er veldig typisk for et eventyr.

Innledningen bidrar også til enkelheten til et eventyr, noe som også gjør fortellingen enkel å huske. Dette var viktig på den tiden eventyr ble til, fordi eventyr ble overlevert muntlig. Et annet typisk eventyrtrekk vi finner i Rødhette og ulven er overnaturlige egenskaper. Dyr kan ikke vanligvis snakke, men i dette eventyret har Rødhette flere samtaler med ulven.

Et virkemiddel som blir brukt i begge tekstene er gjentakelse. I novella gjentas alt lille Pip passer seg for. Det gjentas at hun passer seg for guttene, for mennene, for åpne plasser, trange gater og videre. Gjentakelsen i folkeeventyret dukker opp i samtalen mellom Rødhette og ulven når ulven utgir seg for å være bestemoren til Rødhette. I samtalen spør Rødhette flere spørsmål, og de begynner hver gang med «Men bestemor, hvorfor ...». Svarene til ulven begynner med hver gang med «For at jeg skal ...» og gjør også det til en gjentakelse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå