Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1
Mis valores

Oppgave 2
1. Hva sier teksten om tidligere kampanjer i Latin-Amerika?
2. Hva er forskjellen mellom betydningen av #MeToo-kampanjen i USA/Europa og Latin-Amerika?
3. Hvilke eksempler på machismo i Latin-Amerika gir teksten?
4. Hvilken rolle har Salma Hayek hatt i #MeToo-kampanjen?

Oppgave 3
Orientación sobre el comportamiento

Oppgave 4. 1.
Mis valores

Innledning
Desde mi punto de vista, es muy importante adoptar una actitud sobre sus valores.

La libertad y la paridad son los valores los más importantes para mí.

Apoyo las campañas que fomentar mis valores, por ejemplo, la campaña internacional “#YoTambién”.

Apoyo la campaña “#YoTambién” porque opino que las personas que experimentan acoso, deben manifestarse. ¿Cuál actitud adoptas?

Utdrag
1. Hva sier teksten om tidligere kampanjer i Latin-Amerika?
Teksten sier at #MeToo-kampanjen er mye større i USA og Europa enn i Latin-Amerika, fordi de ikke hadde noen forløpere.

I Latin-Amerika er problemene med kvinneundertrykkelse langt større enn i USA og Europa.

Latinamerikanerne ser ikke et like stort behov som USA og Europa til å gå imot seksuelle krenkelser, fordi problemene deres er langt større og mer omfattende enn det.

I Argentina har de hatt kampanjen #NiUnaMenos som fokuserte på voldsproblemene.

Disse tankene spredte seg rundt i Latin-amerika som for eksempel i Peru, og avledes i Mexico hvor kampanjen heter #NiUnaMás.

2. Hva er forskjellen mellom betydningen av #MeToo-kampanjen i USA/Europa og Latin-Amerika?

Kampanjene i Latin-Amerika er rettet mot vold og drap av kvinner, og endring av kvinnesynet.

I LatinAmerika drepes 60 000 kvinner i året på grunn av menn. På topp 25 av land med flest kvinnemord i verden, ligger 14 av landene i Latin-Amerika.

I USA/Europa er ikke situasjonen like fatal, men man kjemper for de bedringene som trengs.

I USA/Europa handler det mer om å gjøre tiltak for å forbedre respekten og likeverdet ovenfor kvinner, mens Latin-Amerika fokuserer på å rett og slett holde kvinnene i live.

3. Hvilke eksempler på machismo i Latin-Amerika gir teksten?
Bare det at 60 000 kvinner dør i hendene på menn hvert år, sier noe om at det Latinamerikanske samfunnet er mannsdominert.