Oppgavebeskrivelse
1. Hilsingfraser. Hvordan kan man si “hei” og “ha det”

2. Hvordan spør man om hvordan man har det og hvordan skal man svare

3. Nå på dønet bruker man god dag, god ettermiddag og god kveld?

4. Hvordan sier man: jeg heter, jeg er, jeg bor, jeg spiller, jeg er 16 år?

5. Kan du telle til 20?

7. Hvordan uttaler du disse ordene:
a. Cocodrilo, Carmen, Gracias
b. Chico, chica, chocolate
c. Gato, Guatemala, gente, Gibraltar
d. Miguel, guitarra
e. Helado, hola, hora
f. Jirafa, Mallorca, España, oso, queso, quince, uva

8. Hvordan uttales u-o-h-ch-ll-ge/gi/j

9. Svar på spørsmålene:
a. Qué significa luna?
b. Qué significa tazaz?
c. Qué significa gato?
d. Zapato significa støvel?
e. Queso significa mus?

10. Oversett spørsmålene:
a. Hva heter du?
b. Hvor bor du?
c. Hvor gammel er du?
d. Hvilke språk snakker du?
e. Forstår du tysk?
f. Lærer du spansk?
g. Bor du i Chile?
h. Hvor er du fra?
i. Spiller du gitar?
j. Danser du salsa?
k. Hører du på musikk fra Spania?

11. Svar på spørsmålene ovenfor.
a. Gjermund
b. Hønefoss
c. Tengo dieciséis años
d. Ingles español noruego
e. No
f. Si
g. No
h. Geilo
i. Si
j. No
k. No
12. Svar på spørsmålene:

13. Hva heter de personlige pronomene? Jeg, du han, hun, vi, dere

15. Hvordan bøyes hablar, aprender, vivir?
- Hablar:
- Aprender:
- Vivir:

16. Hva betyr disse verbene:

17. Hva er nei på spansk?

18. Hva er ikke på spansk?

19. Hvilke spørreord kan du?

20. Hvilke endelser har de regelrette verbene som slutter på -ar, -er og –ir?

21. Oversett jeg er, du er, hen er

22. Hviilke personlig pronomen erstatter:
a. Ana y yo
b. Amina y Carlos
c. Tú y yo
d. Él y ella
e. María y tú

23. Oversett:
a. Jeg snakker spansk
b. Du snakker norsk
c. Hun snakker tysk
d. Han snakker fransk
e. Vi snakker svensk
f. Dere snakker engelsk
g. De snakker arabisk

24. I spansktalende land brukes fortsatt den høflige tiltaleformen “De - Dere", hva er dette på spansk?

25. Oversett til spansk:
a. Hvor bor De?
b. Forstår De spansk?
c. Snakker Dere engelsk?

26. Hva har du lært om de spansktalende landene? Lag en punktvis liste.

27. Hvor mye kan du fortelle om deg selv ut ifra det vi har lært? (Introducción og soy yo)