Utdrag
Grammatikk

Ubestemte mengdeord

Algo (noe) – Nada (ingenting)

¿Ves algo?
No, nada.
No, no veo nada.

Alguien (noen) – Nadie (ingen)

Alguien ha estado aquí antes.
Nadie habla.
No habla nadie.

Alguno (nien) – Ninguno (ingen)

No tengo ningún libro español.
Nadie habla.
No habla nadie.

Merk:
Ninguno og ninguna kan ikke stå i flertall
Når ninguno står etter verbet, må man sette no foran verbet
No, no conozco ninguno.

Man på norsk:

Se dice que el presidente está enfermo.
Man sier at presidenten er syk.

Dicen que el presidente está enfermo.
De sier at presidenten er syk.

Uno no dice nada.
Man sier ingenting.

Merk:
Uno/una inkluderer den som snakker.
3. person ekskluderer den som snakker.

Todo (alt) – Mismo (samme)

Todas las chicas tienen los mismos intereses.
Mi hermano hablo todo el tiempo.
Todo es más fácil en verano.

Esto – dette
Eso – det

Hankjønn
De fleste ord som ender på -o.
Unntak: mano, foto
Hunkjønn
Ord som ender på -dad og -ción/sión. De fleste ord som ender på -a.
Unntak: ord som ender på -ma, -ta og -pa.
Preposisjonen a foran objekt

Dersom et substantiv står som objekt, må alltid a stå foran substantivet hvis dette er en person eller noe personifisert.
Veo a mamá.
Jeg ser mamma.
Ayudamos al señor.
Vi hjelper mannen.
Oigo a Pusur.
Jeg hører Pusur.

Plassering
Adjektiv plasseres vanligvis etter substantivet.

Unntak: bueno, malo, pequeño og grande, plasseres ofte foran substantivet.

Da forkortes bueno og malo til buen og mal foran hankjønnssubstantiv. Grande forkortes til gran foran alle substantiv.

Un gran hombre
En betydningsfull mann

Un hombre grande
En stor mann

Un buen libro
Ei god bok

Un hombre bueno
En snill mann

Legg til endelsen -ísimo for å forsterke adjektiv.

Gradbøying
barato – más barato – el más barato
baratas – más baratsa – las más baratas
La pensión es más barata que el hotel.
Miraflor es el hotel más barato.
Siempre compro los vestidos más baratos.

Uregelrette:
Bueno Mejor El mejor
Malo Peor El peor
Grande Mayor El mayor
Pequeño Menor El menor

Ordenstall
1. Primero (primer foran substantiv hankjønn)
2. Segundo
3. Tercero (tercer foran substantiv hankjønn)
4. Cuarto
5. Quinto
Direkte objektsform
Det/den handlingen er rettet mot.
Me
Te
Lo, la
Nos
Os
Los, las