Hjelpeark til fagsamtale om norske dikt | Notat

Innholdsfortegnelse
Aust- Vågøy. Mars 1941 av Inger Hagerup
Bussene lengter hjem av Rolf Jacobsen
Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder
Snø vil falle over snø som har falt av Levi Henriksen
Jailhouse rock av Erling Christie
En folkefiende av Henrik Ibsen
Tungetale fra Parnasset av Arnulf Øverland
Karens jul av Amalie Skram
Byen av Sigbjørn Obstfelder
Det er ingen hverdag mer av Gunvor Hofmo

Utdrag
Aust- Vågøy. Mars 1941 av Inger Hagerup:
- Diktet har en tradisjonell form med fast rim og rytme
- Diktet har nesten bare denotasjoner. Ordet «hjerte» er en konnotasjon fordi det kan vekke forskjellige tanker og følelser eks kjærlighet og rød. «La våre hjerter hugge» er en besjeling.

- Tyskerne satte fyr på fiskeværet (fiske boder) på Aust-Vågøy, som en hevn for de alliertes angrep i Lofoten.
- «La våre hjerter hugge- med harde vonde slag» kan bety at de ønsker å skade tyskerne fordi de har påført de så mye smerte- andre strofe
- «Bak hver som gikk i døden» er et symbol, fordi det ikke er mulig å gå fysisk inn i døden.

---

Bussene lengter hjem av Rolf Jacobsen:
- Tidlig futurisme fordi det er en stor begeistring for teknologien
- Viser til flere modernistiske trekk, eks overskriften som er besjeling.
- Fri oppbygning, delt opp i tre strofer og tar ikke i bruk rim og rytme

Sammenligning av busser og flodhester-> kan komme av at begge er store og det viser til den teknologiske utviklingen fra det naturlige til det mer teknologiske. (sammenligner den urbane verden med urverden). Bussene fremstilles slik at de er flodhester som lenger tilbake til hjemmene sine i Afrika...

---

Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder:
- Et av Sigbjørn Obstfelders mest kjente dikt, han var en av de tidligste modernistene.
- Tema- Angst, ensomhet og fremmedgjøring
- Gjentagelse brukes mye
- 9 strofer
- Strofe 3, 6 og 8 inneholder kun en verselinje. Her får vi vite hvordan været utvikler seg, starter med kun en vanndråpe og er til slutt en storm. Pga at leseren skal forstå at det er i ferd med å skje noe?...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå