Oppgavebeskrivelse
- Hvordan kan man bekjempe fattigdom i verden?
- Hva er et økologisk fotavtrykk?
- Hva menes med bærekraftig utvikling?
- Hvorfor blir ikke alle land enige når det kommer til bærekraftige og miljøvennlige tiltak?
- Hvordan kan fattig og miljø føre til større internasjonale konflikter som f.eks. krig?

Utdrag
Hvordan kan man bekjempe fattigdom i verden?:

Mange ulike tiltak har vært trukket fram for å bekjempe fattigdommen.

Blant de viktigste er bistand, sletting av fattige lands utenlandsgjeld og tiltak for å skape et mer rettferdig internasjonalt handelssystem

---

Hva er et økologisk fotavtrykk?:

Et økologisk fotavtrykk er en metafor som gir et tall for hvor mye produktivt jord- og vannareal som kreves for å produsere de ressursene vi forbruker og for å absorbere våre utslipp.

---

Hva menes med bærekraftig utvikling?:

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.