Innledning
Jobbannonsen «Arv og miljø» ble publisert i Dagens Næringsliv 17. februar 2019 på vegne av SINTEF.

Annonsen formidler hvordan SINTEF har vært med på å bygge opp landet vårt.

Det kommer også frem at SINTEF hele tiden er i stand til å endre seg etter miljøet, tiden og utfordringene som møter oss alle.

Ut ifra tekstens innhold og det tilhørende bilde kan man anta at målgruppen er unge studenter med ambisjoner og interesse for industrinæringen.

Formålet med den sammensatte teksten er å bygge opp under det flotte ryktet til SINTEF, samtidig som de ønsker å rekruttere talent til sitt nyeste institutt, SINTEF industri.

Utdrag
Dagens Næringsliv er en av de største avisene i Norge. Hovedsakelig fokuserer avisen på økonomi og næringsliv.

SINTEF er et forskningsinstitutt som har et tett samarbeid med NTNU.

Ved å publisere annonsen sin i Dagens Næringsliv når de ut til et stort publikum med interesse for det samme som de driver med.

Annonsen ble publisert i februar, som er den tiden hvor studenter leter etter jobb til de er ferdig med studiene. Annonsen ble altså gitt ut på rett sted til rett tid. (Kairos).

Annonsen går over en A4-side. Det er en sammensatt tekst som er bygget opp av både bildet og tekst.

Det er bildet som fanger mottakerens interesse, mens teksten formidler reklameannonsens budskap.

Logoen til SINTEF er plassert i det øverste venstre hjørnet, den består av hvit skrift på mørkeblå bakgrunn. Dette er farger vi typisk forbinder med seriøsitet og alvor.

Den nederste halvdelen av annonsen er fylt med tekst. Overskriften er «Arv og miljø», videre er brødteksten delt opp i to spalter.

Brødteksten er skrevet med en mindre skriftstørrelse, den er satt opp med luft rundt teksten og mellom hvert avsnitt.

Dette gjør at brødteksten får en innramming i hvit som styrker annonsens visuelle harmoni og balanse.

Dessuten ser annonsen svært ryddig og oversiktlig ut når den er satt opp slik. Blikkfanget i annonsen er bildet.

Det viser to kvinner, den ene på et laboratorium og denandre på en fabrikk.

Bildet er delt loddrett på midten, fordi det er en collage hvor de to ulike motivene er satt sammen på midten.

I forgrunnen av bildet ser man til venstre en kvinne iført laboratoriefrakk, gummihansker og beskyttelsesbriller i halvprofil.

Kvinnen har armene i kryss og ser inn i kameraet, hun smiler 2 av 6 også til mottakeren.

Den andre kvinnen står til høyre, hun er også avbildet i halvprofil. Hun har på seg oransje arbeidsklær og en gul beskyttelseshjelm med hørselsvern.

Denne kvinnen er skitten i ansiktet og på klærne, hun smiler også til kameraet.

At disse kvinnene smiler og ser glade ut, vekker følelser, patos, hos leseren fordi SINTEF ser ut som en lykkelig arbeidsplass.